• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kenan.erginer
  • https://plus.google.com/u/0/
  • https://twitter.com/?lang=tr
Astaksantin'in discus yumurta verimine etkileri

 Diskus (Symphysodon spp.) Balığı Anaç Yemlerine Eklenen  AstaksantininYumurta Verimi, Kalitesi ve Açılım Oranı Üzerine Etkisi

Determination of effect on feccundity, quality and hatcing rate of eggs  to addition of astaxanthin in broodstock discus fish (Symphysodon spp.) diets.

 Karotenoidlerin Tanımı

Karotenoid, hayvanlar ve bitkiler alemindedoğal olarak meydana gelen pigmentlerin enyaygın gruplarından birisinin genel ismidir.Bugüne kadar; sarıdan kırmızıya değişenrenklerde, doğada 700’ün üzerinde karotenoid tanımlanmıştır.
Karotenoidlerin çoğu çift halkalı, 40 karbon atomu içeren doymamış hidro-karbonlardır.Karotenoidlerin oksijen içerenleriksantofiller olarak adlandırılırken, tamamenkarbon ve hidrojenden oluşanlar ise karotenler olarak adlandırılır.Karotenoidler esas pigment bileşikleri olup, balıklar tarafından sentezlenemezler fakat diğer çoğu pigment bileşikler balıklar tarafındanüretilebilir.
Karotenoidler diğerlipidler gibi, organikçözücülerde çözünürler ve bunların yardımı ile bitkilerden ekstrakte edilebilirler. 
Bunlar yağdada çözünürler. Birçok doğal yağa sarı rengi veren karotenoidlerdir. 
Karotenoidler, çift bağihtiva ettikleri için havadaki oksijenle ve ultraviyole ışınlarla hızla oksitlenmektedirler.

 Karotenoid çeşitleri
Renklenme, doğadaki balıkların savunmamekanizmalarının yanısıra, sosyal yapılarında'da rol oynar.Balıklar değişik görünmelerinisağlayan birçok hassas yapıya sahiptirler.Balıkların vücut renkleri, derilerindeki kromatafor denilen özel hücrelerin varolmasına bağlıdır. Bu hücreler pigmentleri veya ışıkyayan yada ışık yansıtan organelleri kapsar.Biyolojide, bitki veya hayvan doku veya hücrelerindeki renklenmeyi sağlayan her maddeye pigment denir. Hücrelerdeki renklenmeyi sağlayan pigmentlerin 4 ana grubu vardır. Bunlar;
1. Melanin: Balıklarda siyah renklenmeyi sağlayan pigment çeşitidir.   2. Pteridin: Suda çözünen bileşiklerdir.Karotenoidler gibi parlak renk verirler.Karotenoidlerle karşılaştırıldığında renklenmede küçük bir rol oynarlar. 3. Purine:  Guanin en çok bilinen çeşitidir. Guanin, çoğu balık türünün derisinde gümüşi renkli karın kısmında çok fazla miktarda bulunur. 4. Karotenoid: Sarı ve kırmızı renkleriveren ve yağda çözünen renk maddesidir. Bu temel bileşikler protein gibi diğer bileşiklerle kombine olabilirler ve mavi, menekşeve yeşil renkleri üretmek için balıklarda dağılım gösterirler. Karotenoid, etteki dominant pigment maddesidir. İstakoz ve karideste,astaksantin, karotenoprotein üretmek için bir protein ile bağlanır. Bu karotenoprotein krustaselerde mavi bir renk oluşturur.
Karotenoprotein molekülü sıcaklıkta bağlanırve astaksantinin karakteristik özelliği sonucu pişirilmiş istakoz ve karides kırmızı renk alır.
Karotenoidler, pazara sunulan ürünlerin,renk bakımından doğal yetişenler ile benzerliksağlaması amacıyla yetiştiriciliği yapılan türlerin yemlerine katılırlar.Çeşitli araştırmacılar tarafından renk vericikarotenoidler kimyasal yapılarına göre sınıflandırılmıştır. 
Renk verici karotenoidler 5 gruba ayırmıştır;       1. Hidroksikarotenoidler:   Lutein,zeaksantin, kriptosantini örnek olarakverebiliriz. Karotenoidlerden enönemli olanı ksantofil (Lutein) et veyumurtaya sarı renk verendir. Doğadaki birçok bitkisel organizmada özellikle mısır, kadife çiçeğinde bulunur
2. Keto-karotenoidler: Astaksantin,kantaksantin, ekinekon. Sucul orga-nizmaların çoğunluğunda az miktarda'da olsa mevcuttur.
3. Alkoloid-karotenoidler: Kapsantin,kapsorubin ve kırmızı biberi örnek verebiliriz.
4. Polioksi-karotenoidler: Viyolaksantin, neoksantin
5.B- karotenin parçalanmaüniteleri: B-apo-8karotenol, B-apo-8 – karotenoik asitetil ester.  Karotenler tabiatta alfa beta,gama formlarında bulunmaktadır. Buüçü arasındaki fark, zincir sonundaki farklı iyonun halkasından kaynaklanmaktadır.

Karotenoidlerin fonksiyonları;

 *Üremedönemindeki erkek balıklarınderisine çekici bir görünüm verirler,

*Spermler için çekicidirler

*Döllenmeyi artırıcı bir maddedir, yumurtaların daha yüksek bir oranda   döllenmesini sağlarlar. *Çevresel etkilere karşı koruyucudurlar.,Zararlı ışığa, yüksek sıcaklığa, düşükoksijen ve amonyak gerilimine karşıetkilidirler.

*Antioksidan ve antikansorojen etkilere sahiptirler, *Strese karşı koruma sağlarlar. *Vitamin A yetmezliği olan yemlerde,provitamin A olarak yetmezliği tolere ederler. 

*Provitamin A1 ve A2 balık  vücudunda vitamin A’ya çevrilir. *İmmün(bağışıklık) sistemin gelişiminidesteklerler.

*Larvalyemlereilave edildiğinde yaşamave büyüme oranında artış sağlarlar.

*Üreme dönemine doğru balıketinden üreme organları ve yumurtalara taşınırlar.

*Büyüyen balıkların deri ve etlerinde birikerek seksüel cazibe yaratırlar dolayısıyla üremede rol oynar

*Yetiştiriciliği yapılan balıkların etlerinde tutunma sağlayarak doğadaki balıklarla aynı görünümü kazanırlar ve pazarlamadayetiştiricilerekolaylık sağlarlar.

 Su Ürünleri türlerinin pigmentasyonu için yemlere ilave edilen pigment kaynaklarının karotenoid konsantrasyonları;

Carotenoid concentration of dietary pigment sources for aquaculture;

BESİN GRUBU,

PİGMENT KAYNAĞI ,

KONSANTRASYON

Krill

Astaksantin

22-144mg/kg

Krill unları.

Astaksantin

200 mg/kg

Kırmızı yengeç

Astaksantin

100-160 mg/kg

Kırmızı yengeç ekst

Astaksantin

1550 mg/kg

Karides unları

Astaksantin

20-190 mg/kg

Karides atıkları

Astaksantin

100-192 mg/kg

Kerevit

Astaksantin

%5-10

Kerevit ekstratı

Astaksantin

750 mg/kg

Gammarus spp

Astaksantin

%8,6-25,9

Kırmızı Biber unu

Kapsantin-Kapsorubin

275-1650 mg/kg

Kırmızı biber ekst.

Kapsantin-Kapsorubin

80-765 mg/kg

Kadife çiçeği unu

Lutein

%5-10

Kabak çiçeği

Zeaksantin,Lutein,B-karoten

%5-10

Kurutulmuş havuç

B-karoten

65 mg/kg

Mısır gluten unu

Lutein, Zeaksantin

90-350 mg/kg

Yonca unu

Lutein

110-550 mg/kg

Spirulina spp

B-karoten,Zeaksantin,Kriptosantin

151-434 mg/kg

Scenedesmus spp

Zeaksantin, Lutein,

520-2500 mg/kg

Chlorella spp

Astaksantin

40-80 mg/kg

Haematococcus P.

Astaksantin

20-100 mg/kg

Kırmızımaya

Astaksantin

40-100 mg/kg

Carophyll pink (Sentetik)

Astaksantin

100-200 mg/kg

Carophyll Red (Sentetik)

Kantaksantin

40-200 mg/kg

ASTAKSANTİN NEDİR;

Astaksantin bir çeşit karotenoidtir. Karotenoidler, bitkiler ve hayvanlar âleminde yaygın olarak bulunan, karbon iskeletleri 8-izopren biriminin simetrik olarak dizilmesi ile oluşmuştur. Karbon yapıları çok sayıda çift bağ içerdiğinden dolayı genellikle kırmızı (karotin) ve sarı (ksantofil) renktedirler. Bu güne kadar doğada sarıdan kırmızıya değişen renklerde 700’ün üzerinde karotenoid tanımlanmıştır Karotenoidler

doğada algler, krustaseler, mayalar, kırmızıbiber gibi birçok bitkisel ve hayvansal kaynaktan elde edilebildiği gibi sentetik olarak ta üretilmektedir.

Astaksantinin akuakültürde sık kullanımı akuatik organizmalarda en çok rastlanılan karotenoid olmasından kaynaklanmaktadır. İlk başlarda genelde somon balıklarının et renginin doğal somonlardaki renge ulaştırılması amacıyla kullanılan astaksantin yapılan çalışmalar neticesinde bugün bir çok balık türünün üretiminde anaç yemlerinde kullanılmaya başlanmıştır  özellikle toz yeme başlamamış, anaç orjinli besin keselerinden beslenen larvalar için, anaç yemlerine eklenen karotenoidler, esansiyel rol sergilemektedir. Balıklar ve birçok hayvan tarafından metabolizmada sentezlenemeyen karotenoidler, özellikle kültür şartlarında yetiştirilen

hayvanlar için dışarıdan alınması gereken önemli bir yem katkısıdır. Balıklar üzerinde yapılan üretim araştırmalarında araştırıcılar birçok balık türü için gerekli farklı astaksantin oranlarının olduğunu bildirmişlerdir. Bu oranlar farklı balık türleri arasında değişkenlikgösterdiği gibi aynı balık türünde farklı bölge ve yetiştiricilik şartlarında da farklılıklar göstermiştir.

 MATERYAL VE METOT

Hazırlanan yemde %50 ve üzeri protein içeriği kullanılmıştır ki protein diskuslar için gereklidir.Yapılan yem içeriğinde kalamarunu, karides unu, ciğer, balık unu, balık yağı, buğday unu, ıspanak, kereviz ve vitamin karışımı kullanılmıştır. Yem hazırlanıp kurutulduktan sonra sentetik (carophyll pink %10 cws) astaksantin ilavesi yapılmıştır.  kullanılan yemin besin içeriğinde %52,38 am protein, %13,99 ham yağ, %11,43 ham kül ve %91,35 kuru madde bulunmaktadır.

Deneme grupları;

Astaksantin ilave edilmeyen kontrol grubu (K0),

50 mg.kg-1 astaksantin ilaveli (A50),

100 mg.kg-1 astaksantin ilaveli (A100),

150 mg kg-1 astaksantin ilaveli (A150)

şeklinde oluşturulmuştur. Deneme süresince yemler -18°C’ de saklanmıştır. 

Akvaryumlarda kullanılacak su, ters ozmoz cihazından geçirilerek sıfır sertlik özelliğinde elde edilen su kullanılmıştır. Ters ozmoz cihazından arıtılan su istenilen kimyasal niteliklerden düşük niteliklerde olduğundan suyun ayarlanması için doğal ve arıtılmış okyanus tuzu kullanılmıştır. Deneme süresince kullanılan suyun fiziko-kimyasal değerleri; 

Sıcaklık

28±0,8ºC

Sertlik

1,8±0,9 DH

İletkenlik

145±21 µs

Ph

7±0,19

Nitrit

0 mg/L

Nitrat

<0,5 mg/L

Amonyak

0mg/L

Çözünmüş oksijen

>6 mg/L

Deneme başlangıcından 15 gün önce su sıcaklıkları 24±0,5 °C’de tutulmuş ve diskus damızlık çiftlerinin yumurtlamamaları sağlanmıştır. Bu süreçte tüm gruplar günde iki kez kontrol grubu yemi ile beslenmişlerdir. Denemede her grup için bir çift (dişi + erkek)damızlık diskus balıkları stoklanarak toplam 8 anaç rastgele seçilmiştir. Deneme başlangıcında su sıcaklığı 28°C’ ye çıkartılmış ve deneme süresince sıcaklık değişimi uygulanmamıştır. Deneme süresince çiftler günde iki kez serbest yemleme ile (doyuncaya kadar) yemlenmişlerdir.Çiftlerin ilk yumurtlatılması, düşük sıcaklıktaki (24 °C) 15 günlük kontrol yemiyle beslemenin ardından, 28 °C’ ye yükseltilen su sıcaklığını takiben gerçekleştirilmiştir.Tüm gruplar için ilk yumurtlama verileri  (0. Yumurtlama) olarak isimlendirilmiştir.Sıcaklık artışından itibaren ilk yumurtlamaya kadar kontrol grubu yemi verilmeye devam edilmiştir. Yumurtlama yüzeyi olarak balıklar adaptasyon döneminde 125 mm çapındaki PVC borulara alıştırılmıştır. Bu nedenle yumurtlama yüzeyi olarak beyaz renkli bu plastik materyal kullanılmıştır. Yumurtalar yumurtlama yüzeyine yapıştırılan milimetrik ölçek ile birlikte sabit ışık kaynağı ve sabit uzaklıktan fotoğraflanarak kaydedilmiş ve ölçümler fotoğraf üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yumurtalar fotoğraflandıktan sonra ebeveynlerinden ayrı, aynı sıcaklık ve kimyasal değerlere sahip farklı bir akvaryuma alınıp döllenme ve açılım oranları kayıt altına alınmıştır. Her gruptan kontrol harici üç kez yumurta alınıp veriler üç tekerrür şeklinde elde edilmiştir. Bu şekilde verilen yemin zamana göre yumurtalar üzerindeki etkisi de belirlenmiştir.

   Anaçların yumurta verimlerindeki yüzde artış, döllenme ve açılım oranları aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır.

  *Yumurta artış oranı = (1. Yumurtlama+2. Yumurtlama+3. Yumurtlama)/3)  /(Kontrol Yumurtlaması) x100

 *Döllenme oranı = (Döllenmiş Yumurta Sayısı/Yumurta Sayısı) x 100

  *Açılım Oranı = (Çıkan Larva Sayısı/Yumurta Sayısı) x 100

 BULGULAR 

 Dönemsel  Yumurta Sayıları
 Eggs Number of groups

Gruplar

  0. Dönem

 1. Dönem

 2. Dönem

  3. Dönem

    Ortalama 

K0

318

            390

           344

            390

360,5±35

A50

283

            198

              -  

            161

214±62

A100

198

            195

           189

            168

188±14

A150

215

            384

            327

            332

315±71

Deneme başlangıcından deneme sonuna kadarki dönemde yumurta sayısı değişimi açısından;

K0      grubunda  ortalama   %17’lik bir artış 

A50     grubundaortalama     %36’lık azalma

A10     grubunda ortalama    %7’ lik azalma

A150    grubunda ortalama   %61’lik bir artış tespit edilmiştir.

 Dönemlere göre yumurta çapları(mm)
Eggs diameter of groups(mm)

Gruplar

    0. Dönem

       1. Dönem

       2. Dönem

     3. dönem

 K0

1,269

1,181

1,251

1,260

 A50

1,281

1,221

-

1,166

 A100

1,152

1,242

1,169

1,193

 A150

1,133

1,324

1,193

1,287

  Deneme başlangıcından deneme sonuna kadarki dönemde yumurta Çapı değerleri açısından;

 A50 grubuna ait yumurta çapı değerleri;0.dönem yumurtlaması yumurta çapı ortalamasına göre 1.dönem ve 3.dönem yumurtlamalarının yumurta çapı ortalamaları arasında %6,87’lik bir azalma,

 A100 grubuna ait yumurta çapı değerleri;; 0.dönem yumurtlaması yumurta çapı ortalaması ile 1.dönem, 2.dönem ve 3.dönem yumurtlamalarının yumurta çapı ortalamaları arasında %4,30’luk bir artış,

 A150 grubuna ait yumurta çapı değerleri;0.dönem yumurtlaması yumurta çapı ortalaması ile 1. dönem, 2. dönem ve 3. dönem yumurtlamalarının yumurta çapı ortalamaları arasında %11,9’luk bir artış gözlemlenmiştir.

Grupların yumurta döllenme oranları

Grupların yumurtlama dönemlerine göre çıkan yumurta sayıları, döllenmiş yumurta sayıları ve yumurtaların döllenme oranları altta verilmiştir. Yumurtaların döllenip döllenmediği 48. saat yapılan görsel sayım ile tespit edilmiştir. Döllenme belirteci olarak yumurtaların gözlenmesi temel alınmıştır. Diskus anaç balıklarının yumurtalarında döllenmiş yumurtalar 48. saatte net olarak siyah renk almaktadırlar. Bunun yumurta içindeki embriyo gelişiminden kaynaklandığı bilinmektedir.

 Grupların deneme süresince kaydedilen yumurta sayıları ve yumurta  döllenme oranları;
Number of eggs and egg fertilization rate of the Group;

GRUP

DÖNEM

ADET

DÖL.ADEDİ

DÖL.ORAN(%)

K0

0.dönem

318

133

41,82

 

1. dönem

390

197

50,5

 

2. Dönem

344

189

54,94

 

3. dönem

390

163

41,79

A50

0.dönem

283

124

43,82

 

1. Dönem

198

148

74,7

 

2. Dönem

--

--

--

 

3. Dönem

161

136

84,47

A100

0.dönem

198

106

53,5

 

1. Dönem

195

172

88,21

 

2. Dönem

189

176

 

 

3. dönem

168

159

94,64

A150

0.dönem

215

104

48,37

 

1. dönem

384

317

82,55

 

2. dönem

327

296

90,53

 

3. Dönem

332

312

93,98

 Anaç yemlerine eklenen sentetik astaksantinin zamana bağlı olarak döllenme oranlarındaki değişim üzerindeki etkisine baktığımızda;

 K0 grubunda  %6’lık düşük bir bağlantı bulunurken

 A50 grubunda %91’lik,

 A100 grubunda %87’lik,

 A150 grubunda %93’lük güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.

 Bu değerler diskus balıklarında anaç yemlerine eklenen 50-150mg/kg astaksantinin yumurtalarda döllenme oranını zamanla artan oranda etkilediğini göstermektedir.Gruplara göre döllenme oranları ortalamalarının  değişimine ilişkin yapılan regresyon analizine göre yeme ilave edilen astaksantin miktarı artışı ile yumurta döllenme oranları arasında %90’lık pozitif bir ilişki bulunmuştur.

 Grupların Yumurta Açılış Oranları;

Grupların yumurtlama dönemlerine göre yumurta sayıları, çıkan larva sayıları ve larval çıkış oranları alttadır. Çıkan larvaların sayısı inkübasyon akvaryumlarında açılmayan yumurtaların sayılması ile tespit edilmiştir. Çalışma süresince çıkış süreleri 65-68 saat aralığında değişmiştir.

 Grupların deneme süresince kaydedilen yumurta sayıları ve yumurta açılım   oranları;
Number of eggs and egg opening rate of the Group

GRUP

DÖNEM

ADET

LARVA ADET

AÇILIM ORAN(%)

ORT.(%

K0

0.dönem

318

63

19,81

18,85

 

1. Dönem

390

72

18,4

 

 

2. Dönem

344

58

16,86

 

 

3. Dönem

390

79

20,26

 

A50

0.dönem

283

62

21,91

42,50

 

1. Dönem

198

102

51,52

 

 

2. dönem

-

-

-

 

 

3. Dönem

161

92

57,14

 

A100

0.dönem

198

56

28,28

74,5

 

1. Dönem

195

126

64,62

 

 

2. Dönem

189

138

73,02

 

 

3. Dönem

168

142

84,52

 

A150

0.dönem

215

56

26,05

59,76

 

1. dönem

384

267

69,53

 

 

2. Dönem

327

216

66,06i

 

 

3. Dönem

332

257

77,41

 

 Grupların yumurta açılım oranları incelendiğinde;

K0 grubunda; yumurtlama dönemlerine göre yumurta açılım oranları arasında %0005’lik düşük bir ilişki tespit edilmiştir. Yani yumurta açılım oranları K0 grubunda zamanla kayda değer bir farklılık göstermemiştir
A50 grubunda; yumurtlama dönemlerine göre yumurta açılım oranları arasında %71’lık güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu değer yeme ilave edilen 50 mg.kg-1 astaksantinin zamanla yumurta açılım oranlarını artırdığını ancak ilk yumurtlamadan sonra açılım oranındaki artışın azalarak devam ettiğini göstermektedir
A100 grubunda; yumurtlama dönemlerine göre yumurta açılım oranları arasında %88’lik güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu değer diskuslarda yeme ilave edilen 100 mg.kg-1 astaksantinin yumurta açılım oranını üç yumurtlama periyodu süresince önemli derecede artırdığını göstermektedir
A150 grubunda; yumurtlama dönemlerine göre yumurta açılım oranları arasında %71’lük güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu değer diskus anaçlarının yemlerine eklenen 150 mg.kg-1 astaksantinin yemlemeye başlandıktan sonraki ilk yumurtlamada ani bir yumurta açılım oranı artışına neden olduğunu ilerleyen dönemlerde yumurta açılım oranını %65-%80 aralığında tuttuğunu göstermektedir Yapılan regresyon analizine göre yeme ilave edilen astaksantin miktarı artışı ile yumurta açılma oranları arasında %92’lik pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu değer yeme ilave edilen astaksantin miktarı artıkça yumurtaların açılma oranının arttığını göstermektedir.

TARTIŞMA; 
DISCUSSION;

Balıklarda yumurta kalite kriterleri değerlendirilirken, yumurtaların açılım oranı, döllenme oranı, çapı, rengi gibi faktörler öncelikle ele alınır. Özellikle balığın genetik yapısı, yaşı ve cinsel erginliğe ulaşmadan önceki gelişimi yumurta kalite kriterlerini etkilese de anaç balıkların beslenmeside aynı şekilde yumurta kalitesini ciddi anlamda etkileyen önemli bir husustur. Günümüzde yetiştiriciliği yapılan birçok türün anaçları için özel yem rasyonları hazırlanmakta üretimde verimliliği artırmak için çeşitli yem formülasyonları düzenlenmektedir. Anaçlar için hazırlanan yem rasyonlarında genellikle türlere göre hayvansal ve bitkisel kaynaklı protein ihtiyaçları, esansiyel yağ asitleri ve aminoasitler, enerji ihtiyacı gibi unsurlar değerlendirilmekle birlikte son yıllarda yapılan çalışmalar ile yumurta kalitesini direkt etkileyecek vitamin, mineral, karotenoid gibi yem katkı maddeleri de su ürünleri yetiştiriciliğinde anaç yemlerine eklenmeye başlanmıştır.

Dünyada akvaryum balığı endüstrisinde önemli bir yeri olan diskus balığının (Symphysodon spp.) anaç yemlerine eklenen farklı oranlardaki astaksantin ilavesinin;

*50 mg/kg oranında eklenen astaksantin yumurta verimini % 36 azaltmış, yumurta çapını önemli derecede düşürmüş, yumurta döllenme oranı (% 79,61) ve açılım oranını(% 42,5) ise artırmıştır.

*100 mg/kg oranında eklenen astaksantin yumurta verimini ortalama %7 düşürürken yumurta çapını önemli derecede artırmış, döllenme (% 91,99) ve açılım oranını ise (74,05) artırmıştır.

*150 mg/kg oranında eklenen astaksantin Diskus yumurta verimini %61 oranında artırırken, yumurta çapını, yumurta döllenme oranını (%89,02) ve yumurta çıkış oranını (% 71) önemli derecede artırdığı belirlenmiştir

  Determined broodstock diets on egg quality astaksanthın added to the effect of different rates of aquarium fish industry has an important place in the world discus fish (Symphysodon spp).

*50 mg./kg addition astaxanthin at the diameter of the reduced egg production, however, significantly increased the rates of fertilization and the opening of

*100 mg./kg addition astaxanthin decreased egg production, but  egg size, fertilization and increase the rate of expansion,

*150 mg./kg addition astaxanthin egg size with the efficiency of egg fertilization rate and the opening rate are found to increase in discus fish broodstock feed.

 SONUÇ;

Diskus anaç yemine ilave edilen astaksantinin yumurta sayıları üzerinde gösterdiği etkiler, diskuslar için yumurta veriminin arttığı oran 150 mg/kg astaksantindir.  gruplara göre döllenme ve açılım oranları ele alındığında;

Astaksantin miktarı arttıkça yumurtalardaki döllenme gözlenme ve çıkış oranları ile üreme performansının arttığı tesbit edilmiştir. Astaksantinin bir yem katkı maddesi olarak kullanılması diskus balıklarında üreme performansını artırmıştır. Ancak kullanım oranı olarak değerlendirildiğinde en iyi sonucu diskus balığı için 150 mg/.kg olarak görünmektedir. Bu çalışmaya göre tropikal bir süs balığı olan diskusun anaç beslemesinde astaksantin kullanımının üreme performansı açısından faydalı olacağını düşünmekle birlikte daha fazla spesifik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 CONCLUSION;

 150 mg./kg addition astaxanthin egg size with the efficiency of egg fertilization rate and the opening rate are found to increase in discus fish broodstock feed.According to this study the discourse of tropical ornamental fish are feeding on maternal use of astaxanthin would be helpful in terms of reproductive performance.But is a need for more specific studies.

 

 FAYDALANILAN KAYNAKLAR;
 REFERENCES;
(1)
(2)

 

 

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
1974 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın