• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kenan.erginer
  • https://plus.google.com/u/0/
  • https://twitter.com/?lang=tr

S.Discus balıklarında EM(Efektif mikroorganizmalar)kokteylinin yaşam gücü,canlı ağırlık artışı ve renklenmeye etkileri

EM (Etkin Mikroorganizmalar) Kokteyl'ininSymphsodon Discus Balığının, Vücut Ağırlığı, Yaşam gücü ve Büyümesine Etkileri
Giriş:
EM (efektif mikroorganizmalar)  phototropic bakteriler, laktik asit bakterileri, aktinomisetler, mantar ve maya gibi bir mikroorganizmadan oluşan bir kokteyldir.  Gıda, tarım, hayvancılık, balıkçılık, çevre temizliği ve tıp alanında kullanılmaktadır; Ayrıca bazı ülkelerde çevresel politikalarına EM kullanıyor olduğu bilinmektedir. Akvaryum balıkçılığı; dünya çapında bütçesinin yaklaşık $ 300.000.000 değerinde olduğu büyük bir endüstridir.
EM çözeltisi hazırlamak için 5 tür bakteri esas olarak bulunmaktadır. Etki mekanizması iyi florayı yaratarak kötü floranın oluşmasını önlemektir. Bu çalışmanın amacı Symphsodon discus balıklarında; canlı vücut ağırlığı,yaşam gücü, büyümesi üzerine EM etkisini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem:
 Çalışmamızda, on'ar adet, 45 günlük  Symphsodon discus yavrusu içeren bir statik sistemde tasarlanan dört akvaryum ile kuruldu. Akvaryum Sıcaklıkları 200 Watt termostatlı ısıtıcılar tarafından stabilize edildi. Akvaryumlara konan su 3 kademeli(sediment+aktif kömür+sediment) filtrelerden geçirildi ve su 18 Watt UV ışığı ile sterilize edildi. Su Gündelik% 25 dip çekimi ile sirküle edildi. Balıkların beslenmesinde;  sığır yüreği mix'i, dondurulmuş kan kurdu, canlı beyaz kurt, granül discus yemi içeren bir rasyon kullanıldı.

 Kontrol grubu Su değerleri ve Beslenme rejimi


   

   EM Grubu Su değerleri ve Beslenme rejimi

    Dondurulmuş yürek mix    Granül discus yemi    Dondurulmuş Kan kurdu       Canlı Beyaz kurt

Bu rasyon Discus yetiştiriciliğinde bir standart olarak kabul edildir.  Çalışmada, birinci gruba (kontrol)   standart diyet, ; İkinci gruba (EM); standart diyet,  EM;   spirulina kullanmaktaki amaç spirulina ve EM arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Literatüre göre ise, spirulina Discus yetiştiriciliğinde protein ve renk takviyesi için kullanılmaktadır ve ayrıca  immünolojik sistemde artış sağlamaktadır. Tüm Akvaryumlarda PH, iletkenlik, su sıcaklığı NH4,NO3,NO2 sürekli ölçülerek kaydedilmiştir.Balıkların  uzunlukları (yatay I, II yatay ve dikey) olarak ölçüldü. Yatay I'de, balığın ağzı ile kuyruk sapı arası, yatay II de ise kuyruk sonuna kadar ölçülmüştür. Dikey olarakta balığın dorsal, ventral fini dahil ölçülmüştür. Balıklar su dışına alınarak hassas terazi ile ağırlıkları kayıtlanmıştır.Deney süresi 28 gün olarak sürdürülmüştür. Tüm prosedürler İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesince teşkil edilen heyet tarafından onaylandı. Sonuçlar tek yönlü olarak değerlendirilmiştir. Gözlemleme:

Deneyde  14. günden sonra önemli ölçüde değişiklikler gözlemlenmeye başladı.Kontrol grubu ile EM Grubu arasında önemli ölçüde farklılıklar tesbit edildi. Bu farklılıklar  vücut ağırlıklarında yaklaşık% 10 idi ve EM grubundaki balıkların hızlı yiyecek tükettiği vediğer gruba göre daha süratle büyüdüğü görüldü.Ayrıca EM Grubunda bu süreçte hiç medikal müdahale ihtiyacı olmamıştır.


Sonuç:
EM Takviyesi ile balıklar; Ağırlık ve boyut  ölçümleri açısından 90 günde ulaşacağı seviyeye 75  günde ulaşmıştır. Bu deney ışığında;EM kullanarak daha kısa süreçte balığın satış boyuna getirileceği ve Balıklarda hastalık riskinin minimuma indirilerek gelişimlerinde  duraklama ve gelişim bozukluklarının ortadan kalktığı.Balıkların sindirim sisteminin iyileştiği,Bağısak parazitlerinin önüne geçildiği tesbit edilmiştir. Ayrıca spirulinanın; renklendirme ve protein takviyesi olarak kesin bir ihtiyaç olduğuda görülmüştür.

 
Effects of EM (Effective Microorganisms) Coctail’s  on Growth of Fish, Body Weight, Survival in Symphsodon Discus
Introduction:
EM (effective microorganisms) is a cocktail consisting of a microorganism such as phototropic bacteria, lactic acid bacteria, actinomycetes, fungi and yeast. It has been used in food, agriculture, animal husbandry, fisheries, environmental cleanup and in the medical field; also some of countries are using  EM in their environmental policies. Aquarium fisheries is a big industry by nearly $300.000.000 worth of budget in worldwide. There are primarily 5 types of bacteria used to prepare EM solution. Mechanism of effect is to make a good flora and is to prevent the occurrence of bad flora. The aim of this study was to investigate the effects of EM on growth of fish, body weight and survival in Symphsodon discus fishes.

Materials & Methods:

In our study, we worked with four aquariums which were designed in a static system containing ten,45-days-old Symphsodon discus fishes. Temperatures of the aquariums were stabilized by 200 Watt thermostats. Incoming water was sterilized by 18 Watt UV light. Everyday %25 of water was circulated. In breeding, we used a ration containing beef hearth, shrimp, garlic, frozen blood worm, live white worm, spirulina, granule discus food. This ration was accepted as a standard in breeding. After a week, to separate the fishes from mother metranidazole (250 mg/100 L) and praziquantel (250 mg/100 L) were used for the prophylaxis except group 3. EM was used 1 ml/1000 L/day. In the study, for the first group (control) (G1) we used standard diet, metranidazole, praziquantel; for the second group (G2), standard diet, metranidazole, praziquantel, EM; for the third group(G3), standard diet, EM; for the fourth group (G4), not spirulina exists standard diet, metranidazole, praziquantel and EM were applied.


The aim in the not exist spirulina group was to investigate the relation between spirulina and EM. In according to the literatures, spirulina is used for protein and colour supplements and supplies immunologic system in Discus breeding. We also observed pH, conductivity, water temperature and colour changes in fishes. Three lengths were measured as horizontal I, horizontal II and vertical. In horizontal I, fish was measured from head to starting of the tail, in horizontal II fish was measured from head to the end of the tail, and in vertical fish was measured from ventral fin to dorsal fin. The trial period was designed for 28 days. All procedures were approved by the animal use committee from   the   institution. Results were evaluated using one-way.

Results:
We started to observe significantly changes after 14th day. There were not significantly changes between G3 and G4. Therefore, G3 and G4 gain were nearly 10% in the body weights and the fishes in these groups grew faster than the other groups. G3 consumed food desirously and faster, and did not need the medication.Conclusion:
Supplementation of EM caused to which the fishes grew up  seventyfive days ago than apoximately average (90 days). Use of food was increased. Moreover, not using medication is useful for human health concerns.

This study showed us; Fish was developed in less time. in the risk of disease to a minimum level,reduce developmental disorders. digestive system parazites decreases  to a minimum.Also we observed that we  still need spirulina as a  colour supplement for blue and green coloured fish breeding.

 

 Erdem Danyer*,Işıl Aytemiz*,Prof.Dr.Tanay Bilal**,Kenan Erginer***

  *I.U. Veterinary Faculty, Nutrition and Nutritional Diseases /TURKEY ,              **I.U. Veterinary Faculty /TURKEY, ***Discus Breeder /TURKEY

   erdemdanyer@gmail.com, isilaytemiz@yahoo.com,                             tanbilal@istanbul.edu.tr , kerginer74@gmail.com