• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kenan.erginer
  • https://plus.google.com/u/0/
  • https://twitter.com/?lang=tr

Discus Habitatını inceleyelim

 

VAHŞİ DİSCUS DOĞAL YAŞAM ALANLARI


Discusun anayurdu amazonun sığ akarsuları çayları ve kollarıdır, bu dünyanın en büyük havzasıdır sistem öyle büyüktür ki güney amerikadan, venezuella, colombia, brezilya, peru ve güneyini kapsamaktadır, vahşi discuslar, ağaç köklerinin su kenarlarına battığı kıyılarda yaşarlar. Güney Amerika da And dağlarından doğan Amazon nehri 6275 km uzunluğunda olup havzasının genişliği ve suyun çokluğu bakımından dünya nehirlerinin birincisi, uzunluğu bakımından ise ikincisidir. Nehrin büyük bir kısmı Brezilya sınırları içerisinde akar ve kollarıyla birlikte tüm Brezilya`nın yarısını sular. Dünyanın en büyük ovasına ismini verir. (AMAZON HAVZASI). Nehir kollarıyla birlikte dünyanın en büyük akarsuyu şebekesini de oluşturur. En büyük kolları Madeira 3380 km, Purus 3220 km., Xingu 2900 km, Tapajos 2900 km, Jurua 2400 km., Japura 2400 km, Negro 2250 km. dir. Amazon Havzasının en önemli özelliği hemen hemen tüm bölgeyi halı gibi kaplayan ekvatoral yağmur ormanlarıdır. Dünyanın akciğerleri tabir edilen bölgede iki çeşit iklime rastlanır. Birincisi yaklaşık 3-5 ay süren kurak iklim, diğeri ise bol yağmurlu geçen yağışlı iklim hakimdir. Sıcaklık gündüzleri 27-32 derece geceleri 21-27 derece arasıdır. Eylül-Kasım arası ılık, Aralık-Nisan arasıysa bol yağışlı geçer. Bu dönemde özellikle yağışların artmasıyla su seviyelerinde ciddi oranda yükselmeler gerçekleşir. Doğal ekosistem sonucu suların yükselip alçalması bu döngünün bölgeye kazandırdığı en önemli özelliğidir.

 

DİSCUS YAŞAM ALANLARININ GENEL KAREKTERİSTİKLERİ

 

 AMAZON NEHRİ  İZ ELEMENT DEĞERLERİ TABLOSU

Trace Element

White Water

(Rio Solimoes)

Black Water

(Rio Negro)

Trace Element

White Water

(Rio Solimoes)

Black Water

(Rio Negro)

Na (mg/L)

2.3 ± 0.8

0.380 ± 0.124

Fe (μg/L)

109 ± 76

178 ± 58

K (mg/L)

0.9 ± 0.2

0.327 ± 0.107

Mn (μg/L)

5.9 ± 5.1

9.0 ± 2.4

Mg (mg/L)

1.1 ± 0.2

0.114 ± 0.035

Cu (μg/L)

2.4 ± 0.6

1.8 ± 0.5

Ca (mg/L)

7.2 ± 1.6

0.212 ± 0.066

Zn (μg/L)

3.2 ± 1.5

4.1 ± 1.8

Cl (mg/L)

3.1 ± 2.1

1.7 ± 0.7

Total P (μg/L)

105 ± 58

25 ± 17

Si (mg/L)

4.0 ± 0.9

2.0 ± 0.5

Total C (mg/L)

13.5 ± 3.1

10.5 ± 1.3

Sr (μg/L)

37.8 ± 8.8

3.6 ± 1.0

HCO3-C (mg/L)

6.7 ± 0.8

1.7 ± 0.5

Ba (μg/L)

22.7 ± 5.9

8.1 ± 2.1

Al (μg/L)

44 ± 37

112 ± 29

 

 

 

 

 

 

 

AMAZON NEHRİ  KOLLARININ  PH ve İLETKENLİK  DEĞERLERİ TABLOSU

Bölge

Fiziksel Görünüm

PH

İletkenlik (μs)

Rio Negro

Siyah Su

4,5-5,0

10-15

Rio Tapajos

Berrak Yeşil

5,0-5,5

15-60

Rio Maderia

Bulanık

6,0-6,5

15-60

Lago Tefe

Siyah Su

4,0-4,5

8-10

Rio Nanay

Siyah Su

4,0-4,5

8-10

DİSCUS YAŞAM ALANLARINA GENEL BAKIŞ

 

      SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN  (Tarzoo)  GREEN DİSCUS

      SYMPHYSODON DİSCUS HECKEL ,WİLLİSCHWARTZI  

      SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDİ (BLUE DİSCUS)

      SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS AXELRODİ (BROWN DİSCUS)

                                                                                                        

                                                       

 

 

Başlangıçta vahşi discuslar 2 ana grup altında 5 alt grupta bulundurulmuşlardır,bunda balığı ilk tanıtan johan jakob heckel başta olmak üzere,dr.herbert axelrod,Harald Shultz gibi doğal bilimcilerin rolü vardır.Bu klasifikasyon:

 SYMPHYSODON DİSCUS

    1.SYMPHYSODON DİSCUS HECKEL YIL:1840

     2. SYMPHYSODON DİSCUS WİLLİSCHWARTZİ YIL: Burgess 1981

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS

     3.SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN (GREEN DİSCUS) YIL:1904

     4. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDİ(BLUE DİSCUS) YIL:1960

     5. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS AXELRODİ(BROWN DİSCUS)YIL:1960

Gelisen genetik araştırmalar ve yöntemler ışığında günümüzde sadece iki vahşi discus türü kabul edilmektedir.Bunlar;

SYMPHYSODON DİSCUS HECKEL YIL:1840

SYMPHSYODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN (GREEN DİSCUS) YIL:1904

Bunlar dışındakilerin doğal hibridizasyon ve yaşadıkları ortamlara olan uyum sebebiyle çeşitlendikleri kabul görmektedir.Ancak son genetik çalışmalar ile özellikle doğa bilimci Heiko Bleher tarafından yapılan incelemelerle yeni bir tür eklenmiştir.Bu üçüncü tür genelde Tefe Spotted Green leri kapsar ve adı SYMPHYSODON TARZOO dur.COARİ GREEN bunun en güzel örneğidir.SONUÇ OLARAK YENİ SINIFLANDIRMA;

     1.SYMPHYSODON DİSCUS HECKEL YIL:1840

     2.SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDİ (BROWN,BLUE DİSCUS

     3.SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN TARZOO(GREEN DİSCUS)

 

                                                                                                                                                                    

 DİSCUS TEMEL IRKLARI VE HABİTATLARI

HECKEL DISCUS (Symphysodon Dıscus)   

İlk olarak 1840 yılında Viyana Doğa Tarihi Müzesi iktiyologu Johann Jacob Heckel tarafından tanımlandı. İlk tanımlanan bu discusun ölü olduğu belirtilmektedir. Bu balık Rio Negroya açılan Rio Branco bölgesinden yakalanmıştı ve Symphysodon Discus olarak  adlandırıldı. İlk yaşayan vahşi Heckel Amerikaya 1930 yılında ulaştı. Avrupada ise 1958 yılından itibaren inanılmaz yüksek fiyatlara satılmaya başladı. Aynı zamanda "pompadour discus" adı da verildi. Sınıflandırmada adı geçen Willishwartzi Discus (Rio Unini) Discusun farkı galsama kapağı arkasından kuyruk köküne kadar uzanan yatay ışınların sayısındadır.Heckel’de bu ışınların sayısı 44-53 arasında,Willishwartzi’de ise 53-59 arasındadır.

                                                                                                                              

    S.Discus Heckel(Rio Negro)                J.J Heckel               S.DiscusWillishwartzi(Rio Abacaxis)                                                                                                             

                                                                                                        
Ayrıntısını başka bir başlık altında verdiğim bu balıkların yaşam alanlarına bakıldığında en iyi bilinen alanlar Rio Negro ve Rio Branco'nun Rio Negroya açıldığı ağızkısmıdır.Bunundışında;RioNhamunda,RioTrompetas,RioJatapu,RioUrubu,RioAbacaxsis,RioMarimari Bu bölgeden yakalanan discuslarda genellikle Manauas bölgesinden dağıtılmaktadır. 
                  

S.Heckel(Rio Negro);Heckel discusu tanımlamada en büyük indikatör belirgin olan 5nci bardır. Bunun yanında gözün üzerinden geçen 1nci ve kuyruktan geçen 9ncu barda belirgindir. Balığın davranış biçimlerine göre ve varyasyonuna göre bu barlar silik yada belirgin olabilir.Ayrıca Heckellerin tüm vücudunu yatay olarak geçen13-21 adet,ortalama 18 adet 1-3mm genişliğinde düzgün olmayan bantlar bulunur. 


                

Rio Unini Blue Faced Heckel;Vücudunda mavi renk hakimdir.Özellikle kafa bölgesi elektrik mavisi görünür.Mavi ve yeşil hibridlerin üretilmesinde kullanılır ancak bu çaprazlamalarda 5nci bar kaybolmaktadır.

                                                                                           

Symphysodon discus willischwartzi;Rio Abacaxis'te bulunmuştur ve S.Heckel'e çok benzer.Vücudu yatay kaplayan mavi ışınların daha koyu olması ile bu ışın sayısının daha fazla olması Heckel'de 44-53,Willishwartzi'de53-59)en önemli farkıdır.Bu balıkların beslemesi ve akvaryum ortamına adaptasyonları en zor olan gruptur. Nadir discus üreticisi bu balıklardan yavru alabilmiştir. Yani bırakın yavru almayı bu balıkların akvaryum ortamına adaptasyonu ve yaşatılabilmesi bile çok güçtür. Başarı ise su şartlarının yukarıda anlatılan doğal ortama yakın hazırlanması ile sağlanabilir. 
Doğal yaşam  alanlarındaki su şartları;

Suyun fiziki görünümü koyu çay rengindedir ve görüş seviyesi 1 metre civarındadır. pH hiçbir zaman 5 in üzerine çıkmaz ortalama 4,5 cıvarındadır. İletkenlik 6-12  mikrosiemens ama ortalama 10 mikrosiemens civarında seyreder. Sudaki çözünmüş oksijen seviyesi yanlızca 2.8mg/lt civarındadır.Heckeller gündüz saatlerinde 30-200 lü gruplar halinde 1,5-4mt derinlikte gezinirler.Habitatlarında su üzerinde yüzen yapraklar,yüzen ağaç dalları,utricularia(su miğferi),salvinia,eichornia(su sümbülü) gibi yüzen bitkiler nedeniyle daima gölgelidir. direkt gün ışığı olmaz.Su altında canlı bitkiye rastlanmaz ve dip beyaz ince kumdur.Amazonun suları yükselip ağaç kökleride bazı predatörlerden saklanma olanağı verdiğinde Heckeller beslenip ürerler

 

                                        

Lago Manacapuru             Rio Marimari                       Rio Negro                         Rio Nhamunda
 
                                 

 Rio Trombetas                Rio Jatapu                        Rio Unini                          Rio Abacaxis 

 

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN TARZOO(GREEN DİSCUS)  

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ;

Fransız iktiyolog Pellegrin Lago Tefe de yakaladığı bu balığı incelemiş ve aşağıdaki notları almıştır: 
*
Gövde kahverengi ve yeşil renkli 

*Koyu kahverengi dokuz vertikal barı (diğerlerinden farklı değil) 
*Dorsal ve anal tüzgeçleri koyu ve siyah sınır çizgileri mevcut (bu varyasyona özel) 
*Başında, dorsal bölge de ve hatta tüm karında kahverengi ve yeşile çalan çizgilenmeleri var 
*Diğer varyasyonlara göre daha yeşilimsi olan yada yeşili kahverengi içerisinde barındıran bu balığa bu nedenle yeşil discus denilmiştir.

 Jacques Pellegrin ilk olarak bu grup balığı tanımladığında bunu Heckelin yeni bir varyasyonu olduğunu belirtmişti. Pellegrin bu discusun Tefe ve Santarem bölgesinde görüldüğünü vurgulamıştı. Takiben bu balığın Rio Negrodan çıkan S. discusdan farklı olduğu ve ayrı bir tür olarak ele alınması gerektiği kabul edildi. Dr. Schulltz'a göreSymphysodon Aequifasciatus un 3 alt grubu vardır. Bunlar; 

S.  aequifasciatus Pellegrin, 1904-Green discus 
S. aequifasciatus axelrodi Schultz, 1960- Brown discus 
S. aequifasciatus haraldi Schultz, 1960- Blue discus 

                   

 Brezilya Biyotopu S.Aequfasciatus(Green Discus) 

                                  

                   

 Peru-Kolombiya S.Aequfasciatus(Green Discus)

DOĞAL YAŞAM  ALANLARI;

                      

 Lago Coari                     Rio Jandiatuba                  Rio Urucu                        Rio Putumayo


                     

 Rio Nanay                      Lago Tefe                       Rio Solimoes                    Rio Japura

Bu türlerin bulundukları bölgeler;Lago Tefe(ilk bulunduğu yer)RioTefe,RioSolimades,RioJantiatuba,Lago Coari(RioUrucu), Rio Jutai, Rio Japura,AşağıPutumayo ve RioNanay dır.(PERU, ki buraya taşıma yoluyla gelmişlerdir bunlaraPeru yeşili  denilmektedir). Yaşadıkları sular az siyahımsı,görüş mesafesi;1-2 mt,PH 4.8-5.8  6 yı geçmez ortalama 5.2 civarındadır.iletkenlik;8-15 microsiemens, ortalama 10 microsiemens,Çözünmüş oksijen seviyesi; 2.0mg/lt yi geçmez.Genellikle akıntısı az suları tercih ederler.Gündüzleri genellikle 400-800 lü gruplar halinde 2-4 mt derinlikteki ağaç kütüklerinin altında ve gerisinde dururlar.Bulundukları sularda yüzen bitkilerden Pistia,Salvinia,Azolla ve nadiren Eichhornia gibi su üstü bitkileri bulunur su altında bitki yoktur  ,bej renkte ince bir kum ve bolca ağaç kütüğü bulunmaktadır.Green Discuslar genellikle Eylül-Ekim aylarında başlayıpŞubata kadar süren suların yükselme dönemlerinde bol gıda bulunması ile birlikte ürerler ve predatörlerden korunabilirler.Üreme dönemlerinde çiftler halinde dolaşmalarına karşın genelde sürüler halinde bulunurlar. Üreme bölgesine başka canlıların girmesine izin vermezler.

 Davranış; Discuslar doğada sakin huylu balıklar olup, üreme döneminde yumurtlama alanını korumak için agresif olabilirler. Gruplar içinde her zaman baskın bireyler çıkabilir. Yeni gelen bireyi kovalayabilir. Bu tip davranışlar yeni bireyin zaman içinde kendisini kabul ettirmesiyle son bulacaktır.

Beslenme; Discus doğada meyve döküntüleri, küçük kabuklular,küçük eklembacaklılar karides sinek ve sinek larvalarıyla ayrıca mikroalglerlede beslendiği bilinmektedir,lif içeren farklı yosun ve alg lerde mevcuttur, ağırlıklı olarak gereksinimleri protein içeren besinlerdir, yavrular larval dönemde çeşitli fitaplanktonlar, anaçların mukozaları, ve daha sonra zooplanktonlar ile beslenirler.                                                                                    

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDİ (BROWN,BLUE)  


                                              

H.Axelrodi                                            Axelrodi-Shultz-Sioli                          H.Bleher


Kahverengi  discuslar,vücudlarında 8-16 dikey bar bulunur bu barlar bazı türlerde siyah,kahrerengimsi,gri veya negatif renkte olabilir bazı gruplarda bar bulunmayabilir.Renklerine bakarsak saf kahverengi,saf sarı,portakal rengi,gül rengi,kırmızı,mavi hatta siyah ki bunlarda hiç desen,yatay ve dikey bandlar bulunmaz.Kahverengiler hibrid olarak akvaryumlarımızda bulunan birçok türün ve özellikle kırmızı türlerin kaynağını oluşturmuşturEn bilinen türü Heiko Bleher’in bize kazandırdığı Alenguerdir.”Boyları diğer iki ana türe oranla daha büyüktür ve 10-20 cm olabilirler.

               
S.Axelrodi(Rio Alenquer)   S.Axelrodi(Rio Maderia)   S.Axelrod(Rio İca)            S.Axelrodi(Cuipeua)

Mavi Discuslar Yaygın olarak Rio Purus ve Lago Manacapuru dışında greenlerin yaşadığı bölgelerdede bulunur.Temel özellikleri kahve,koyu kahve gövdede baş ve solungaç üzerinde mavi ışnlar bulunur.B u ışınlar Caudal ve dorsal finlerdede bulunur.Vücudu dokuz adet koyu kahve bar keser.Royal Blue türleri genel olarak Lago Manacapuru da bulunur.,özellikle alfa bireylerde bazen inci desen,yılanderisi desen,checkboard desen bulunur.Mavilerden farklı olan yönü anal ve sırt yüzgeçleri koyu kahve üzerine kırmızı mavi çizgiler,ventral kanaatçıklar kırmızı kahverengi,göz rengi kırmızı turuncu arasındadır.Alın bölgesi yoğun mavi,Karın bölgesinde mavi ışınlar arasında kırmızı bölgeler bulunur.Islah amaçlı çok tercih edilkir.Bu tür bize blue diamond,Kobalt ,Red spotted green ve en önemlisi red turkuazı vermiştir.Sonuç olarak;Akvaryumlarımızda bulunan hibrid türlerin hemen hemen tamamı Kahverengi,mavi ve royal blue’lardan türetilen hibridlerdir.

         
S.Haraldi Royal Blue    S.Haraldi Blue Discus      S.Haraldi Royal Blue         S.Haraldi Blue Discus                                            
 Lago Manacapuru            Rio İca                           Rio Maderia                    Rio Purus

                       
Rio Tapajos                      Rio Nhamunda                       Rio Uatuma                     Rio Uruara

                                   

YAŞAM ALANLARI;

Yaşadıkları sular temiz beyaz,PH aralığı 6.0-7.8 ,Görüş seviyesi;2-5mt,Çözünmüş oksijen miktarı;4.1mg/lt,iletkenlik;ortalama 25microsiemens bazen 70 microsiemense çıkabilir. dolayısıyla diğer iki türe oranla daha rahat bakılabilir ve üretilebilirler.Diğer iki tür gibi gündüz saatlerinde 1000 bireylik gruplar halinde 1,5-2.5 mt derinlikte bulunurlar.Sularında azda olsa Echinedorus,Nymphaea Lotus gibi su altı bitkileri yanında Pistia,Eichornia,Salvinia,Utricularia gibi su üstü bitkileri bolcabulunur.Su altında ağaç kütükleri,su yüzeyinde Acara,Myrciaria türü çalılar bulunur ve onların arasında beslenir ve ürerler.Brezilya`da Santarem bölgesindeki amazon nehri boyunca,Orta ve aşağı amazon bölgesinin tamamında,Rio İca,Rio PretadoBelem, Rio Alenguer,Rio Curipera, Rio Nhamunda, Rio Tapajos, Rio Madeira ,Rio Purus,Lago Manacapuru,Rio Uruari gibi geniş bir yaşam alanları vardır.

                                             

Discus Biotoplarında bulunan diğer türler 

Discusların bulunduğu sularda onlarla birlikte bulunanlar en sıklıkla;Pterophyllum scalare,P. leopoldi, Geophagus spp, and Acarichthys heckelii, Satanoperca spp. Ve Biotodoma spp ,Heros spp Hypselecara spp türleridir

                                              

Satanoperca Leuc.         Uaru  Amphia.               Crenicichla Sp.                    P. Leopoldi

Özellikle Heckel Discus’un habitatında; Hoplarchus psittacus Uaru amphiacanthoides. Mesonauta spp birlikte bulunur. Chaetobranchus ve Chaetobranchopsis spp türlerinede bu sularda rastlanır.

             
       
                      

Acarichthhys Hec.            Biotodoma                    Chaetobranchus              Heros Curare   

Sürekli bulunmamakla beraber; Crenicichla spp. These C. marmorata, C. albopunctata, C. geayi, C. johanna, reticulata and C. saxatilis Leporinus spp, L. fasciatus, L. affinis, L. agassizii, L. arcus and L. friderici, and Laemolyta proxima, L. taeniata and L. petiti.gibi barışçıl türlerde discus habitatlarını ziyaret ederler.                 

Geophagus Altifrons       Hoplarchus Psittacus     Leporinus Fasciatus     Mesonauta İnsignis

 

Discus biyotopundaki beslenme kaynakları

Discuslarda yapılan incelemelerde ve sindirim sistemlerinden alınan örneklerde; döküntü , daha sonra bitkisel materyali ( çiçek, meyve , tohum, yaprak ) , yosun ve mikro-alg , sucul omurgasızlar ve karasal ve ağaçsıl eklembacaklılar  bulunmuştur.Burada yaşayan tüm canlılar doğaya adapte olmuştur.Özellikle Predatörler dışında yiyecek bulmanın çok güç olduğu mevsimsel kuraklık dönemlerinde discuslar döküntüler ile beslenirler.Bu zor dönemde discuslar bir yandan beslenmeye çalışırken bir yandanda predatörlere yem olmamaya çalışırlar.Suların yükseldiği 6-9 ay süresinde discuslar suya sarkan ağaç dallarında bulunan meyve ve tohumları tüketirler.

DİSCUS TÜRLERİNİN YILLIK BESLENME BİÇİMLERİ

Ünlü doğa bilimci Heiko Bleher’in yapmış olduğu çalışmanın ışığında discuların yıllık periyottaki beslenme şekli aşağıdaki istatistiklerde olduğu gibi tesbit edilmiştir.

 Discus Besin Zinciri Yüzdeleri (Düşük su seviyesi)
 Discus Besin Zinciri Yüzdeleri(Yüksek su seviyesi)

 Yapılan çalışmaların ışığında discus türlerinin Amazon sularının  yüksek ve düşük olduğu dönemlerdeki beslenme şekli;

Symphysodon discus;

Düşük su seviyesi: 55% döküntü 15% bitkisel materyel 12% alg ve micro-alg 10% Krill, Sinek larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 8% Sucul ve karasal böcekler,

Yüksek su seviyesi; 28% döküntü 52% bitkisel materyel 5% alg ve micro-alg 3% Krill,Sinek larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 12% Sucul ve Karasal böcekler ile beslenir. 

Symphysodon aequifasciatus

Düşük su seviyesi; 52% döküntü,18% Bitkisel materyel, 15% alg ve micro-alg 13% , Sinek larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 2%. Sucul ve Karasal böcekler,

Yüksek Su Seviyesi; 8% dÖküntü, 62% bitkisel materyel, 8% alg ve micro-alg, 5% Krill,Sinek larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 17% Sucul ve Karasal böcekler ile beslenir.

Symphysodon haraldi

 Düşük su seviyesi;: 39% döküntü,; 9% bitkisel materyel, 25% alg ve micro-alg 22%  Sinek larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 5%  Sucul ve karasal böcekler,

Yüksek su seviyesi; 6% döküntü, 44% bitkisel materyal, 12% alg micro-alg 16% larvaları,Midye ve Su salyangozları gibi Su omurgasızları 22% Sucul ve Karasal böcekler ile beslenir.

Discus Biyotopundaki Bitki Örtüsü

           

   Azolla                              Utricularia                    Salvinia                           Nympea                                                                                                        

Discus yaşam alanlarında zengin bir bitki örtüsüne rastlanmaz.Biotoplarında daha çok Acara-acu,  Camu-camu  (Myrciaria dubia)  gibi çalı türleri ile ağaç kütüklerine sıklıkla rastlanır. Sıklıkla bulunan bitki türleri ise onların doğal yaşam alanlarında gölgelik alanlar yaratan;Azolla,Pistia,Nymphaea,Salvinia türü su üstü bitkileri, Tabanda ise;Cyperus,Eichornia,Utricularia,Echinodorus türleri bulunur.   

       
  Echinodorus                              Eichornia                 Cypreus                             Pistia


  Discus  Biotoplarının Genel Fiziki Karekteristikleri;

*Discusların biyotoplarında çok yoğun bir bitki örtüsü bulunmaz.Genelde direk güneş ışığını engelleyen su üstü bitkilerinin sağladığı gölgelik alanları tercih ederler.

*Taban örtüsü olarak genellikle suya salınım yapmayan beyaz-bej ince kum vardır.Kaya bulunmaz.

*Suyun asidik değeri vardır ve ortalama 4.0-6.0 arasında değişir.Sertlik değeri Mikrosiement olarak 8-60  değerleri arasındadır.

*Suyun içinde Acara-acu,  Camu-camu  (Myrciaria dubia)  gibi çalılar ve ağaç kütüklerine rastlanır.

  Doğa bilimci Heiko Bleher’in uzun yıllar yaptığı ölçümler neticesinde ortalama su sıcaklıkları;

*Symphysodon discus( Heckel Discus); ortalama su sıcaklığı  28.6°C/83.5°F. dir.Bu biyotopta ölçülen en yüksek sıcaklık; 31.7°C/89°F,En düşük sıcaklık ise;25°C/77°F.Su koyu çay rengindedir.

* Symphysodon aequifasciatus( the Green Discus); ortalama su sıcaklığı ;28.2°C/82.7°dir. Bu biyotopta ölçülen en yüksek sıcaklık;  31°C/87.8°F, En düşük sıcaklık ise; 24.6°C/76.3°F.Su koyu çay rengindedir.

*Symphysodon haraldi( Blue or Brown Discus); ortalama su sıcaklığı ;28.8°C/83.8°F dir. Bu biyotopta ölçülen en yüksek sıcaklık; 32.4°C/90.3°F En düşük sıcaklık ise; 23.5°C/74.3°F. olarak ölçümlenmiştir.Su bulanıktır.

*Discusların hiçbirtürü akıntılı,gürültülü sularda bulunmaz.Özellikle şelalelere yakın yerlerde olmazlar.Onlar sakin sessiz,hafif akıntılı veya durgun suları tercih ederler. Berrak sularda yaşamazlar.

 

 

 

                                                               

DISCUS WILD LIFE IN NATURAL AREAS

Amazon's shallow rivers and its tributaries in the homeland of the Discus. This system is so great that the world's largest basin in SouthAmerica, Venezuela, Colombia, Brazil, Peru and south of the covers. wild discus, the edges of the water goes down the roots of the tree they live along the coast. And also born in the mountains of South America Amazon River basin is 6275 km in length and width of the rivers in the world in terms of a majority of the water first, the second in terms of length. A large part of the river flows within the borders of Brazil and Brazilian waters half of all the arms. Gives the name of the plain of the world's largest. (AMAZON BASIN). Network also creates the world's largest river in the river arms. 3380 km from the largest tributaries of Madeira, Purus 3220 km., 2900 km from the Xingu, Tapajos 2900 km, 2400 km from Jurua., Japura 2400 km and 2250 km Negro. The most important feature of the Amazon Basin covers almost the entire region, such as carpet equatorial rain forests.Two type of climate found in the region described as the world's lungs. The first is about 3-5 months of dry weather, wet climate is dominated by one very rainy days.21-27 degrees daytime temperature is between 27-32 degrees at night. September-November from the warm, very rainy from December to April. During this period, especially the water level significantly increases with increasing rainfall occurs. That the water rise and descend, the most feature in this region of the loop.

 

  AREAS OF LIFE GENERAL DISCUS CHARACTERİSTİC

Trace Elements Composition at the Amazonas waters.

Trace Element

White Water

(Rio Solimoes)

Black Water

(Rio Negro)

Trace Element

White Water

(Rio Solimoes)

Black Water

(Rio Negro)

Na (mg/L)

2.3 ± 0.8

0.380 ± 0.124

Fe (μg/L)

109 ± 76

178 ± 58

K (mg/L)

0.9 ± 0.2

0.327 ± 0.107

Mn (μg/L)

5.9 ± 5.1

9.0 ± 2.4

Mg (mg/L)

1.1 ± 0.2

0.114 ± 0.035

Cu (μg/L)

2.4 ± 0.6

1.8 ± 0.5

Ca (mg/L)

7.2 ± 1.6

0.212 ± 0.066

Zn (μg/L)

3.2 ± 1.5

4.1 ± 1.8

Cl (mg/L)

3.1 ± 2.1

1.7 ± 0.7

Total P (μg/L)

105 ± 58

25 ± 17

Si (mg/L)

4.0 ± 0.9

2.0 ± 0.5

Total C (mg/L)

13.5 ± 3.1

10.5 ± 1.3

Sr (μg/L)

37.8 ± 8.8

3.6 ± 1.0

HCO3-C (mg/L)

6.7 ± 0.8

1.7 ± 0.5

Ba (μg/L)

22.7 ± 5.9

8.1 ± 2.1

Al (μg/L)

44 ± 37

112 ± 29

 

 

 

 

 

 

 

 

  PH and Conductivity  Value of Amazonas River

 

RİVERS

PHYSICAL VIEW OF RIVER WATER               

PH

Conductivity (μs)

Rio Negro

Black Water

4,5-5,0

10-15

Rio Tapajos

Blured

5,0-5,5

15-60

Rio Maderia

Blured

6,0-6,5

15-60

Lago Tefe

Black Water

4,0-4,5

8-10

Rio Nanay

Black Water

4,0-4,5

8-10

 

 

 

 

 

DISCUS LIVING AREAS OVERVIEW

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN  (Tarzoo)  GREEN DİSCUS

SYMPHYSODON DİSCUS HECKEL ,WİLLİSCHWARTZI  

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDİ (BLUE DİSCUS)

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS AXELRODİ (BROWN DİSCUS

 

 

                                                   CLASSIFICATION OF WILD DİSCUS


   
                                                                         

5 sub-groups under two main groups initially wild discus, first introduced in this fish, especially Heckel Johan jakob, dr.herbert Axelrod, Harald Shultz Also there are like natural scientists, the role of classification:

                SYMPHYSODON DİSCUS 

       1. SYMPHYSODON DISCUS HECKEL YEAR: 1840

               SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS

       3.SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS Pellegrin (GREEN DISCUS) YEAR: 1904

       4. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS Haraldi (BLUE DISCUS) YEAR: 1960

       5. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS Axelrodi (BROWN DISCUS) YEAR: 1960

In the light of emerging genetic research and the methodology adopted today, only two wild type discus;

       1. SYMPHYSODON DISCUS(heckel) YEAR: 1840

       2. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS Pellegrin (GREEN DISCUS) YEAR: 1904

These are natural hybridization and their environments, except for compliance with recent genetic studies. Accepted, especially with a new type of investigations conducted by naturalist Heiko Bleher .

Spotted Greens third kind usually beat it covers and the name SYMPHYSODON TARZOO .COARİ GREEN İS A MOST BEAUTİFUL SAMPLE  NEW CLASSIFICATION .

        1.SYMPHYSODON DISCUS HECKEL YEAR: 1840

        2. SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDI(BROWN, BLUE DISCUS)

        3. SYMPHYSODON  AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN TARZOO (GREEN,RED SPOTTEDGREEN DISCUS                                                                                                                          

   HABITATS OF DİSCUS SPECİES  

HECKEL DISCUS (SYMPHYSODON DİSCUS)

    Natural History Museum of Vienna in 1840, first as defined by  Johann Jacob Heckel. The first defined the discus is reported dead. This fish was caught in the Rio Negro and  drop-Rio Branco region. This Symphysodon Discus called Heckel.

The first arrived in 1930, living in the wild Heckel America. Incredibly high prices began to be sold in Europe since 1958. At the same time, "Pompadour Discus" name was given.

                                                                          

 S.Discus(Willishwartzi)                  J.J.Heckel                          S.Discus(Heckel)     

Physical Appearance;

Heckel Discus defining 5th largest vertical bar on it’s body.Also another significant indicator are 1st bar passing over it’eyes and 9th bar at tail root.Heckel’have 13-21 pieces(average18 pieces) uneven horizontal bands on the body according a variation Heckel Discus (Symphysodon discus discus); The Heckel discus is found in the Rio Negro, a blackwater tributary that feeds into the Amazon just past Manaus, a town well known as the aquarium fish-collecting centre. This discus is most famous for its very prominent first, fifth and ninth vertical bars that are always visible. However it is also usually fully striped with light blue striations traversing horizontally across its body. In some specimens of this extremely attractive fish the brown background colour is replaced with red. These Red Heckels are rarer and are sought after by breeders and collectors. The rarest one of all is the ‘Cabeca Azul,’ the blue-headed Heckel. In this fish the head is solid metallic blue right to the rear of the gill plate, the rest of the body being fully striated with blue stripes and the background colour is an intense red. This fish is only found in the Rio Unini. Because of this the Amazonian Indians that live in the area consider it to be a gift from the gods and so is sacred, which obviously makes this discus even more difficult to obtain. I was fortunate enough to see an aquarium with twelve adult ‘Cabeca Azul's’ in Germany and they look better than the photographs portray them. The Heckel discus is difficult to breed, Heckel to Heckel, but has been successfully bred by a few dedicated aquarists’.

                  


Rio Unini Blue Faced Heckel;It has been crossbred with Green and Blue discus more often, especially in Asia, to try and retain the blue striping into the offspring. It is, however, quite difficult to stop the central fifth vertical bar from appearing in the progeny, this being classed as undesirable in tank bred specimens.


                


Symphysodon discus willischwartzi;This discus is found in the Rio Abacaxis and is very similar to the Heckel discus. It also has prominent first, fifth and ninth vertical bars and is striated horizontally with blue stripes, some say the blue is a darker shade. There is no evidence as far as I know of any being found with the brown body colour being replaced with any degree of red pigmentation between the blue stripes. There has however been very few importation’s of these fish so there is little information. The main difference that distinguishes this fish from the Heckel is the scale count,  (the number of scales from the rear of the gill plate to the base of the tail). Willischwartz's discus has 53 to 59 scales and the Heckel discus has 44 to 53 scales. I don’t believe that Willischwartz's discus has not been bred so far, but this is probably largely due to the rarity of the fish in the aquarium.

                                                                                                                                                                                                                                                             

Water conditions of the natural areas;

Physical appearance of  water is dark tea color and visibility is about 1 meter.PH never above 5.0 but averaging 4.5; conductivity from 6-12 µS/cm  (average is always below 10). They live only in extreme acid water and oxygen concentration is often only 2.8 mg/l. Heckels are active in daytime in groups of 30-200  approximately 1.5-4 mt  depth in the water.İt’s hide in between are fallen trees and logs.When water rises at it’s habitat they breed and feed.Therefore they well prodected  from the enemies.At the daytime it’s areas are always shady and never swim at direct sunlight.İn that reason submersed plants cannot grow at tehe shady and dark water.Foatıng plants can be found as Utricularia, Salvinia or Eichhornia.Driftwood is always present in
  
           

Most well-known areas of habitats The Symphysodon Heckel is Rio Negro and cross at Rio Branco with Rio Negro.Also live this species at RioNhamunda, RioTrompetas, RioJatapu,RioUrubu, RioAbacaxsis and RioMarimari . Captured fishes this region is usually distributed to Manauas district .

                                                 

Rio Abacaxis                     Rio Negro                         Rio Marimari                    Rio Nhamunda

                                                                              

Rio Jatapu                         Rio Trompetas                  Rio Unini                         Rio Urubu

 

 

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS PELLEGRİN, TARZOO(GREEN,RED SPOTTED GREEN DİSCUS)

Physical Appearance;

Pellegrin caught this fish at the Lago Tefeand examined and the following notes:

*Body brown and green

*Nine vertical dark brown bars (not different from the others)

*The dorsal and anal fin dark and black boundary lines available (this is a special variation)

*At the beginning, in the dorsal region and even the entire abdomen is brown and has a hint of green streaking

*Other than variations of greenish brown or green in the hosting of this fish called  Green Discus.


                   

 Brasil Biotop; S.Aequfasciatus(Green Discus) 

                                  

                   

 Peru-Colombiya; Biotop S.Aequfasciatus(Green Discus)

At the beginning Jacques Pellegrin defines thisfish in new variations of Heckel. Following this  S. discus is different and should be considered as a separate species were considered. There are 3 sub-group of Symphysodon Aequifasciatus according at dr.Schultz. These are:

S.  Aequifasciatus Pellegrin, 1904-Green Discus

S.  Aequifasciatus Haraldi 1960 - Brown Discus

S. Aequifasciatus Axelrodı, 1960 - Blue Discus

This species is live atLago Tefe(First captured place), Rio Tefe,RioSolimades,RioJantiatuba ,Lago Coari(RioUrucu), Rio Jutai, Rio Japura,SouthernPutumayo  and RioNanay  at Peru(but it is not natural distrubition,İt’ happenned an accident.ThereforeThe water parameters are almost the same as their original habitat 

                

 Lago Coari                     Rio Jandiatuba                  Rio Urucu                        Rio Putumayo


                

 Rio Nanay                      Lago Tefe                       Rio Solimoes                    Rio Japura

 

Water conditions of the natural areas;

The Green Discus lives in less blackish water. Visibility of 1m-2m, PH from 4.8-5.8, never above 6 ( averaging 5.2) Conductivity from 8-15 µS/cm and rarely higher or lower  ( average is always above 10 µS/cm). Oxygen concentration is often just above 2.0 mg/l.

They live during at the daytime 400-800 groups or more, stand in 2-4 mt deeper water and hides at mostly among fallen tree trunks during the daytime .The Green Discus can be found among acará-açú bushes, especially during rising waters from September-October through to February.  As with the other species, during rising levels they spread out in flooded rainforests to spawn and raise their young, protected from intruders and with plenty of food available.

There’s no submersed plants  in their habitat because it can’t grow in such a depth of blackish water. There is floating plants as Pistia, Salvini,Azolla and rarely Eichhornia spp present.  They do live over fine and beige colored sandy bottom and there’s always driftwood and leaves Green discus usually breed water rise periyod at  start September-October from February.Altought ih that periyod find abundant food and can be protected predators. Although reproductive periods are with their spouses usually found in herds.At the reproductive periyod into the other life forms do not allow it's territory.Behavior; Discus fish is calm natured, can be aggressive and protect to the spawning area at the breeding period.. Within groups may always dominant and run out newcomer.This type of behavıors will stop over time with admission.Nutrition;We knows that Discus feed fruit waste,crustaceans,shrimp,arthropods,fly insect and larvae.Different seaweed and algae with in fiber.Mainly food that contain protein requirements.Fry feed various phytoplanctons,parent's mucous membranes and then zooplanctons during the larval periyod.

 

 

 

 

 

SYMPHYSODON AEQUİFASCİATUS HARALDI (BROWN AND BLUE DİSCUS)  

Physical Appearance;

Bodies has 8-16 vertical bar as a basıc character.Some types of these bars may be colored black,brownish,gray or negative also may not be available in some group.If we look at colors of pure brown,pure yellow,rose,reddish,red,blue or even black that there is no pattern and horizontal or vertical band. About twenty years ago the Brown discus was the most commonly kept discus, which gave this fish its original pseudonym of the Common discus. It is found mainly eastwards from Manaus, through Santarem to Belem in the principal rivers and their feeder streams. These days the Common discus is anything but common, having made way for all of the tank-bred examples we have today. It is in Germany however, making something of a comeback. In certain areas of the Amazon River, specimens of the Brown Discus have been found with more red pigmentation than in the standard Brown.These specimens are sought after for crossbreeding in pursuit  of the Tomato Red discus There are also fully striated Brown Discus as well, something that has not before been realised. Hieko Bleher has been responsible for bringing to us these and many other wild colour forms of discus. These types of Brown's are also used to obtain Pearl discus when crossed with Royal Blue discus. The most well known striated Brown strains are Alenquer discus, Santarem discus and Rio Ica discus.

 


                                              
                                        

Soldan:H.Axelrodı,P.Shultz,H.Sioli                                     Dr.H.Axelrod                                                                         Heiko Bleher         

The Brown Discus(Symphysodon aequifasciata axelrodi);The body colour on a ‘common’ Brown discus can go from almost a pale yellow, through to an orange brown colour, with good specimens showing red in their higher and lower quarters, some have been seen to actually have red patches on them. The nine vertical bars once again are uniform in intensity, except for the bars through the eye and through the caudal, which are always slightly darker. On the forehead and the gill plates there are a few blue stripes, but they do not venture very far into the body. Good specimens will have some blue green markings around the black seam that runs around the anal and dorsal fins, the dorsal being finished off with a edging of bright red. The ventral fins are dark brown and red normally with a touch of blue, the eye colour being yellow through to red. The Brown discus is, by many serious keepers and breeders, thought to be  very under-rated, as it is extremely hardy and can be colourful too. It is the easiest of the wild discus to breed and is just as majestic as it's more colourful relations, and of course if you are able to get any of the striated forms, it can be as colourful, if not better than Royal Blue's and Green's, so the moral of this is, never underestimate a common Brown Discus.

               
S.Axelrodi(Rio Alenquer)   S.Axelrodi(Rio Maderia)   S.Axelrod(Rio İca)            S.Axelrodi(Cuipeua)

                       

 

The Blue discus(Symphysodon aequifasciata haraldi); is also quite widespread, commonly being found in the Rio Purus and Lago Manacapuru but is also found in some areas alongside the Green discus. The basic body colour of the Blue discus varies from a medium brown to a light brown, with the nine dark bars of equal intensity, the ones through the eye and the base of the caudal being the strongest. The forehead and the gill plates are striated with blue stripes horizontally. These vary from just having the stripes in the back area, in the ordinary Blue discus to being fully striated in the Royal Blue.  types,particulary alpha individual sometımes has a pearl,snakeskın,checkboard pattern.Length is greater than the other two main species and may be 10-20cm.The anal and dorsal fins are striped blue and red, the ventral fins are a dark brown also with blue and red stripes. The eye colour varies between orange to red. In the Royal blues the forehead region and the abdomen is capable of being a dark red in-between the blue striations. One regional variation is the Manacapuru Royal Blue, which is not necessarily fully striated, the blue stripes across the abdomen and the shoulder areas take on a metallic hue and are also very thick, being three or four times thicker than in normal Blues. This Discus is also redder in these areas as well, and so makes this fish extremely desirable for breeding purposes. The Royal Blue discus are responsible for the blue and the Cobalt coloured fish we have today, line bred to achieve the fully solid Cobalt’s that we all admire, and Blues crossed with Greens created the Turquoise strains. The exceptional Royals with more red pigmentation, line bred together gave us the Red Turquoise varieties.

 
         
S.Haraldi Royal Blue    S.Haraldi Blue Discus      S.Haraldi Royal Blue         S.Haraldi Blue Discus                   

      

Water conditions of the natural areas;

Their water are clean and whıte.PH range;6.0-7.8,visibilty level;2-5 mt,amount of dıssolved oxygen;4.1mg/lt,conductivity mean;25 microciemens sometimes may70 microciemens.İn that reason looked and produced than the other two species.They are found in 1000 pieces groups at the depth of 1.5-2.5 mt such as the other species.Habitats have a lot of submersieable plantslikeEchinedorus,Nymphaea lotus and always find foatıng plants like Pistia,Eichornıa,Salvinia,Utricularia.Tree stumps are under the water also Adjara,Myrciaria  the surface on the waterandt they feed and breed in their.They have a wide range of habitats and lives along the Amazon river in Santarem,Central and down entire Amazon region,Rio İca,Rio Pretado Belem,Rio Alenguer,RioCuripera,Rio Nhamunda,Rio Tapajos,Rio Maderia.


                         
 Lago Manacapuru            Rio İca                           Rio Maderia                    Rio Purus

                       
Rio Tapajos                      Rio Nhamunda                       Rio Uatuma                     Rio Uruara                                   

 

 

Fish species at discus biotop

 

 

The fish species which live with them most frequently are Pterophyllum scalare and P. leopoldi, Geophagus spp. and Acarichthys heckelii, Satanoperca spp. and Biotodoma spp.then Heros spp ,Hypselecara spp was in almost.

                                              

Satanoperca Leuc.         Uaru  Amphia.               Crenicichla Sp.                    P. Leopoldi

 Heckel Discus there were mostly seenHoplarchus psittacus and Uaru amphiacanthoides. Mesonauta spp. was found almost all the time above the Discus, then followed Chaetobranchus and Chaetobranchopsis spp.

            
       
                       

Acarichthhys Hec.            Biotodoma                    Chaetobranchus              Heros Curare   

 

 Peaceful visitors, groups or individuals which sometimes moved with the Discus group  most often seen was Crenicichla spp. These were usually the larger ones which come in small groups, like C. marmorata, C. albopunctata, C. geayi, C. johanna, reticulata and C. saxatilis. 

 


                 

Geophagus Altifrons       Hoplarchus Psittacus     Leporinus Fasciatus     Mesonauta İnsignis

 

Then came Leporinus spp., and mainly L. fasciatus, L. affinis, L. agassizii, L. arcus and L. friderici, and Laemolyta proxima, L. taeniata and L. petiti.

 

Nutritional Sources

 

 Examination at hundreds of specimens during many years and stomach and gut contents among wild Discus indicate an order of precedence: detritus, then plant material (flowers, fruits, seeds, leaves), algae and micro-algae, aquatic invertebrates and terrestrial and arboreal arthropods.

 

The Amazon has adapted to nature for fishes during millennia of evolution. Plants of the tropical rainforest have little water and cannot flourish during the dry season so cannot waste energy. The same happens to most freshwater fishes. 

 

During the dry period, with a much reduced water level and hardly any food source  except for predators  many fish starve or feed on the little available, usually detritus. 

 

Discus and many other fishes eat what they can get, but have to be constantly aware of carnivorous predators. 

 

During the six to nine months of floods, almost all trees and bushes, flower and have fruits and seeds,

 

 Babies which grow to adults in that period, can then fill their stomachs and guts

 

Annual Nutrition Chain of Discus

 

Low Water Level(Summer,Autumn)

 

 

High Water Level(Spring,Winter)

 

      Distribution of  Nutritional sources

 

        The following percentage of nutrition in each one of the three species:

 

Symphysodon discus;

 Low water: 55% detritus; 15% plant material; 12% algae and micro-algae; 10% aquatic invertebrates; 8% terrestrial and arboreal arthropods.

 High water: 28% detritus; 52% plant material; 5% algae and micro-algae; 3% aquatic invertebrates; 12% terrestrial and arboreal arthropods.

 

Symphysodon aequifasciatus;

 Low water: 52% detritus; 18% plant material; 15% algae and micro-algae; 13% aquatic invertebrates; 2% terrestrial and arboreal arthropods.

 High water: 8% detritus; 62% plant material; 8% algae and micro-algae; 5% aquatic invertebrates; 17% terrestrial and arboreal arthropods.

 

Symphysodon haraldi ;

low water: 39% detritus; 9% plant material; 25% algae and micro-algae; 22% aquatic invertebrates; 5% terrestrial and arboreal arthropods.4

 High water: 6% detritus; 44% Plant material; 12% algae and micro-algae; 16% aquatic invertebrates; 22% terrestrial and arboreal arthropods.

 

 

 

 

PLANT OF THEİR BIOTOPE


                       

Azolla                                Utricularia                    Salvinia                              Nymphea                                                                                   

   Some submersed plants can be seen in their habitat,Under the water; large Nymphaea spp. swimming, or near large Echinodorus spp. growing partly underwater near edges, but often with floating plants such as Pistia stratiotes, Eichhornia spp., Salvinia, Azolla spp. or even below floating Utricularia spp. They always live below fallen trees and branches, sometimes also between acará-açú bushes and camu-camu bushes (Myrciaria dubia), which also live partly under the water surface.       

    
                                  

  Echinodorus                            Eichhornia                 Cyperus                           Pistia  

General physıcal characterıstıc of Dıscus bıotope

*There are a few submersed plants at discus biotop.Discus be present under the floating plants for protect sunlight.

*Accessible white-beige nice sand at the bottom of river.No rocks and Stone.

*Water is measure asidic level about 4,0-6,0 and Conductivity is about 8-60 microciemens.

* They always live below fallen trees and branches, sometimes also between acará-açú bushes and camu-camu bushes (Myrciaria dubia), which also live partly under the water surface.

   *Natural scientıst Heiko Bleher collected water temparature data water  at amazon river .Here you see;

Symphysodon discus( Heckel Discus); lives in water with an average temperature of 28.6°C/83.5°F. The highest   31.7°C/89°F, and the lowest  25°C/77°F. S. discus live at blackwater.

Symphysodon aequifasciatus( Green Discus); lived in waters with an average temperature of 28.2°C/82.7°F , The highest 31°C/87.8°F and the lowest  24.6°C/76.3°F. It also lives in blackwater.

Symphysodon haraldi( Blue or Brown Discus); lives in a water average at 28.8°C/83.8°F The highest temperature 32.4°C/90.3°F and the lowest was 23.5°C/74.3°F.S.Haraldi discus live at turbidity water.

 

Common factors for all discus species;

All discus fish species not live in fast flowing water,prefer quiet waters,bay and lake.Discus Fish are never find near at cascades.Habitats has no rocks,plenty of  underwater plants and water is not white.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.