• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kenan.erginer
  • https://plus.google.com/u/0/
  • https://twitter.com/?lang=tr

Doğa'yı simüle ederek balık yetiştirmek

Doğayı  Simüle Ederek Balık Yetiştirme
Ve Üretiminde Başarı SağlamaYöntemleri


Üretim amaçlı yapay kuraklık ve yağmur sezonu:
Birçok tropikal kökenli balık türü,doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler.Türlerin çoğunun yumurtlama zamanı pek çok kezyağmur sezonu başlangıcıdır.Bunun sebebi yağmur sezonuyla beraber artan besin kaynakları ve yavru balıklar için yiyecek bulma ve avcılardan saklanma imkanlarının çoğalmasıdır.

Yağmur sezonu başlangıcında meydana gelen değişimlerin çoğunu mümkün olduğu kadarıyla akvaryumlarda kurgulamak(yapay olarak canlandırmak)başka şekilde üremesi çok zor olan türler için tek yol olabilir.

Birçok türün üremesi o denli basittir ki,yazının devamında açıklanan ve sıklıkla hantal bir işleyişe sahip metotları kullanma ihtiyacı duymazsınız.

Fakat belirli türler ve tür grupları için bu yöntemlere ihtiyaç olabilir.İlk olarak; bazı tür ve tür gruplarını üretmek için genel kuralları denemeli,eğer başarılı olamazsak,yazıda geçen önerileri uygulamalıyız.

Burada anlatılan yöntemler,Güney Amerika’da bulunan Amazon ve Rio Negro gibi yağmur ve kuraklık sezonunu gösteren bölgelerden gelen balık türlerinin  özelliklede üretimi zor olan Discus ve altum melek türleri ve alt varyantlarının üretilmesi için kullanılan yolların derlenmiş halidir.

Bilgi ve araştırmalar yazar kadar, internetide kapsayan pek çok farklı kaynaktan toplanmıştır.Ayrıca yazarın Güney Amerika çıkışlı kedi balıkları ve tetralara yönelik üretim tecrübelerine dayanmaktadır. Bu konuda özellikle Altum üretiminde başarı sağlayan İsveçli bir araştırmacınında görüşlerine yer verilmiştir.

Simule edilmiş yağmur ve kuraklık sezonu periyodu uygulaması yaklaşık 4 haftalık süreye tekabül eder.

Daha basit yöntemi kullananlar,üretiminin çok zor olarak değerlendirildiği Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp., ve Siamese algae eaters türlerini üretebilmişlerdir.

 

Doğada yumurtlamayı tetikleyen unsurlar

Yağmur sezonunu başlangıcında meydana gelebilen ve türleri yumurta bırakmaya teşvik etmesi olası değişiklikler aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

Listeleme yapılırken özel bir sıra takip edilmemiştir ve çeşitli türlerin hangilerine ihtiyaç duyduğu tam olarak bilinmemektedir.

 1. Düşük basınç

Kuraklık sezonu sonunda, uzun bir yüksek basınç döneminden sonra yağan ilk yağmurlara bağlı olarak, barometrik basınç düşer.

2. Artan yiyecek kaynakları

Kuraklık sezonunun sonu boyunca süren açlık periyodunu takiben,yiyecek kaynakları büyük ölçüde artar

.Bazı türler kuraklık sezonu sonunda iskelet gibi görünürler.Ve belki de bir aydan fazla yiyeceksiz kalmış durumdadırlar.

Bazıları birtakım gıdaları temin etmek için kaya ve taş döküntülerini bile yerler.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim

Kuraklık sezonu boyunca,dipte mesken tutmuş hayvanlar(kırmızı sivrisinek larvaları) ve çürüyen bitki kısımları kıt yiyecek kaynaklarını oluşturabilir.                            

 

Yağmur sezonu başladığında yiyecek kaynaklarında değişim baş gösterir.

Yüzeyde bulunan böcekler (özellikle beyaz ve belki siyah sivrisinek larvaları ve diğer su böcekleri ),çiçek polenleri,tohumlar,meyveler,taze yapraklar ve yumurtalar,erken yumurtlayan türlere ait yavru balıklar ve kurbağa larvaları vs.. besin çeşitliliğinde meydana gelen değişime örnek teşkil eder.

4.Artan su akışı

Yağmurlar suyun akış hızının artmasına neden olur.Balıklar daha aktif olurlar.Bazı türler daha sakin ve uygun yumurtlama alanlarına ulaşmak için akıntıya ters yönde göç ederler.

5.Artan oksijen seviyesi

Su yüzeyine yağan yağmur damlacıkları,su içindeki oksijen seviyesini yükseltir.Artan su debisi de oksijen düzeyinin yükselmesine neden olur.

Yavru balık ve yumurtaların hayatlarının ilk birkaç günü boyunca canlı kalmaları için, çoğunlukla yüksek oksijen seviyesine gereksinimleri vardır.

6. Suda çözünmüş maddelerin dilusyonu

Kuraklık sezonu ne kadar uzun sürerse, suyun tuttuğu o kadar fazla tuz,humik maddeler ve organik materyalin su içi derişimi artar.

Yağmur yağmaya başladığında bu substansların yoğunluğu, yağmurun seyreltici etkisinden(dilusyon) dolayı düşer.

Nehir ve akarsular sertlik derecesi sıfır olan yağmur suyuyla dilüe edilir(sulandırılır).Yağmur suyu böylelikle suyun sertlik derecesini ve çoğu kez Ph ‘nı bile düşürür.

7. Su sıcaklığındaki değişim

Çoğu kez bulutluluk ve soğuk yağmur suyundan dolayı çoğunlukla su sıcaklığı azalır.Yüksek arazilerde sıcaklık farklılıkları alçak bölgelere kıyasla genellikle daha fazladır.

8. Su derinliğindeki değişim

Artan su hacmi derinliğin de artmasına sebep olur.Dolayısıyla dipteki su basıncı artar.Balıklar yüzmek için daha dikey alanlara sahip olurlar.

Nefes almak amacıyla yüzeye çıkması gereken türlerin hava mesafeleri uzamış olur.

9. Ulaşılabilir yumurtlama sahaları

Yağmur sezonu sonunda çoğunlukla sadece nehir ve akıntıların orta bölümlerinde su bulunur.Ve çok az bitki ve saklanma alanı mevcuttur.

Balıklar,artan su seviyesi sonucu taşkınlarla oluşmuş ve bünyesinde bitkiler,kökler,ağaç gövdeleri ve gölgeleri bulunduran

yeni alanlara ulaşabilirler.Böylece yumurtalarını saklayabilecekleri ve yavru balıkların daha iyi saklanma koşullarını elde edeceği yumurta dökmeye uygun arenalara kavuşurlar.

10. Işık seviyesindeki değişim

Işık miktarı ve süresi, yağmurlara bağlı bulutlanmadan dolayı azalır.Aşırı yoğun yağmurlar boyunca günün bazı bölümleri çok karanlık olabilir.

Işığa kavuşmadan önce, gökyüzündeki daha fazla bulutla kararma süresi sabah vakitlerinde daha uzun sürer.Kararma geceleri daha hızlıdır.Işığın geliş açısı bile yıl içinde değişkenlik gösterir

.Ekvatora olan uzaklık ne kadar fazlaysa,değişkenlik o derece fazladır.Bazı türlerin yumurtlamak için nerdeyse tamamen karanlık bir ortam istediklerini aklınıza not edin.

11. Bitkisel plankton seviyesindeki artış

Yağmur sezonunda bazı su kaynaklarındaki miktarlar artar.Bu durum küçük yavru balıklar için besin kaynaklarının var olması anlamına geldiğinden dolayı, yetişkin balıkların yumurtlamalarına da işaret eder.

12. Yılın doğru zamanı

Belirli türlerin çok sıkı biyolojik saatleri vardır.Biyolojik saat yaşadıkları bölgede meydana gelen yağmur ve kuraklık sezonlarının oluşma zamanlarıyla ilişkilidir.

13. Yumurta döken diğer balıklar

Yumurtlayan bir balıktan su içine salınan hormonlar, diğer türleri yumurta bırakmaya sevk edebilir.

14. Ses

Yağmurun su yüzeyine çarparak çıkardığı ses bile bazı türlerin yumurtlaması için sinyal özeliği taşıyabilir.Belki gök gürlemesi de.

Bütün bunları akvaryumlarda nasıl canlandırabiliriz?

Aşağıda yumurta dökmek için yukarıda listelenmiş olan farklı uyaranların taklidi olarak nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneriler yazmaktadır.

Hangilerinin seçilip uyarlanacağı,üretimi yapılacak türe bağlıdır.Bazı türler çok azına gereksinim duyarken(iyi besleme,soğuk sıcaklıkta su değişimi, vbg..),bazı türler listedeki maddelerin çoğuna ihtiyaç duyar.

1.Düşük basınç

Çoğu kimse balıklarının ,düşük basınç süresince yumurtladığını ifade eden yazılar yazmıştır.Bununla birlikte çoğu vakada aynı balık türleri , uygun şartlar sağlandığı takdirde yüksek basınçta da yumurtlatılabilmiştir.

Düşük basıncı tanklarda canlandırmak tabi ki imkansızdır.Bu yüzden hava tahminlerinden gözünüzü ayırmayın ve düşük basınç dalgasının bulunduğunuz mevkiden geçtiği süre boyunca taklidi yağmur sezonu uygulamasına başlayın.

Barometre kullanmanız hava basıncının ne yönde olduğunu kontrol etmeniz açısından yararlı olabilir.

2. Artan yiyecek kaynakları

Yumurtlatma girişiminde bulunduğunuzda eğer balıklarınızın kondisyonu iyiyse,balıklar birkaç hafta aç kalmayı başarabilirler.

Tekrar beslemeye başladığınızda ,Bu balıklarınızın üremeyle alakalı içgüdülerinin tetiklenmesine ve yumurta dökmelerine neden olacaktır.

3. Yiyecek tiplerindeki değişim

Besin çeşitlerindeki değişim yumurta dökmeyi tetikleyebilir.Yağmur sezonu başlangıcında güney Amerika’nın bazı sucul bölgelerindeki sivrisinek larvalarının miktarı artış gösterir.

Balıklarınızı akvaryum ortamında kurgulanan yapay yağmur sezonu başlangıcı boyunca larvayla beslemeniz,yiyecek değişimini taklidi olarak tatbik etmeniz demektir.

4. Artan su akışı

Bu problem çeşitli filtre ve pompa ekipmanlarıyla kolaylıkla çözülür.Bazı türler yumurtalarını tank içinde akıntının en güçlü olduğu yerin yakınına bırakırlar.Örneğin filtrenin drenaj borularının önüne.

5. Artan oksijen seviyesi

Hava taşı ve hava teminli filtre kullanın.Filtreden gelen suyun yüzeye çarpmasını sağlayarak da yüzey sarsıntısı vasıtasıyla yoluyla sisteme oksijen sağlayabilirsiniz.Aynı zamanda hava difüzörü de kullanılabilir.

6. Çözünmüş maddelerin su içindeki yoğunluğu

Sahte kuraklık sezonu boyunca akvaryumunuzdaki humik substans(örneğin peat ve akça ağaç kozalağı) ve tuz yoğunluğunu(örneğin kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat) daha yüksek düzeyde inşa edin.

Sonra,Sahte yağmur sezonuna başladığımızda ,mümkün olduğu kadar yumuşak suyla(mümkünse RO suyu)sulandırma yapın.(Seyreltme)

7. Su sıcaklığındaki değişim

Kuraklık evresi boyunca akvaryum su sıcaklığını yüksek tutmak için suya batırılabilir ısıtıcı kullanın.

Bazı türlerin çok sıcak ve çok soğuk koşullara tahammül edemediğini ve bazı türlerin yumurtlamak için yüksek sıcaklığı tercih ettiği aklınızda bulunsun.

Belki bu türler yumurta bırakmak için, taşkına maruz kalmış ve güneşin ısıttığı otluk sığ suları araştırırlar.

8.Su derinliğindeki değişim

Kuraklık sezonu boyunca Su seviyenizi normal miktarın %25’ ine düşürün.Yağmur sezonu başladığında 2-3 günü aşkın bir sürede eski seviyesine yükseltin.

9. Elde edilebilir yumurtlama alanları

Bitkileri ve dekorasyonu değiştirin.Eğer kum kullanmıyorsanız kaplara bitki dikin ve mağara yada köklerin yanına hazırladığınız bitkileri yerleştirin.

Böylece yumurtlama faaliyetleri için daha uygun yeni ortamlar elde etmiş olacaksınız.

 

10. Işıktaki değişim

-Işık yoğunluğu:Birkaç lambayla aydınlatılan akvaryumlarda birisi hariç diğerlerini kapatmak kolay bir uygulamadır.(Veya sadece daylight kullanılabilir).

Diğer bir yöntem olarak, lambaları kağıt yada benzer bir malzemeyle kaplamak suretiyle ışık yoğunluğu kısıtlanabilir.

-Işık süresi:Ekvatorda bütün bir yıl boyunca ışık süresi yaklaşık 12-14 saattir.Ekvatordan uzaklaştıkça sezonlar arasındaki ışık süresi farklılığında artma olur.

Aydınlanmayı hem sabahları ve hem geceleri 1-2 saate kadar kısaltın.Bu iş için zamanlayıcı kullanın.

-Işığın geliş açısı:Ev akvaryumlarında uygulamak mümkün zordur.

11-Artan bitkisel plankton düzeyi

Tanklarda bunu kolaylıkla taklit etmek mümkün değildir.Fakat ınfusoria denenebilir.İnfusoria yumurtlamayı teşvik etmese bile,çok küçük yavru balıkların yararlandıkları ilk besin olmasından dolayı faydalı bir uygulamadır.

12- Yılın doğru zamanı

Vahşi doğadan yakalanan balıklar için uyguladığımız taklidi yağmur sezonunun, geldikleri çevredeki yağmur sezonuyla aynı zamana denk gelmesi gerekebilir.

Elinizdeki türün nereden geldiğini ve geldiği bölgedeki yağmur sezonunun ne zaman meydana geldiğini mutlaka araştırın.

Akvaryum üretimi balıkların genellikle ne zaman yağmur sezonu olduğunu saptayacak duyuları vardır.Ve yıl boyu üretilebilirler.

Aynı durum doğadan yakalanan yavrular için de geçerli olabilir..Eğer hiç yağmur sezonu tecrübeleri yoksa,onları farklı zamanlarda üretmek, vahşi doğada çoğaldıkları normal zamana nispeten daha kolay olabilir.

13. Yumurta döken diğer balıklar

Kolaylıkla yumurta döken bir türün, üretimi daha zor bir türle beraber barındırılmasına imkan tanıyın.Bu uygulama doğal hormon tedavisi tedavisi gibi çalışır.

Diğer alternatif ise ayrı tanklarda barındırmak ve kolay üreyen türün tankından diğerine(zor yumurta dökenin tankına) su ilavesi yapmaktır.

14. Sesler

Suyu tanka ilave ederken üzerinde çok fazla sayıda küçük delikler bulunduran plexi-glass kullanın.

Bu şekilde suya düşen damlaların çıkardığı gürültü ,doğada yağmurun su yüzeyine yağarken çıkardığı sesin yapay bir uygulaması olacaktır.

Yetiştiriciler tarafından kullanılan ilave fikirler:

* Kuraklık sezonu boyunca filtrelerinizde kireç taşı bulundurun.Bu suyunuzun sertliğini arttıracaktır.Fakat bazı türlerin yumurtlamasını sağlayan kimyasal bir değişim olabilir .

*İyi beslenmiş olan balıklarınızı, optimum şartlardan yoksun olan bir tanktan.,yumurtlamak için uygun koşullara sahip başka bir tanka taşıyın.

Bu taşıma işlemi kendi başına diğer tüm değişen unsurlarla beraber çalışarak balıklarınızı yumurta dökmeye teşvik edebilir.(Birçok tetrayı üretmek için iyi bir yol)

Üretim planı için öneriler:

Üretimi söz konusu olan tür için uygun büyüklükte tank seçin.Tankın yalnızca %25 i dolu konumdayken bile yeterli hacmi sağlayacak ebatlarda olması gerekir.

En önemli konu oksijen seviyesinin, filtre ve hava taşı olmaksızın yeterli yükseklikte tutulmasıdır.Saklanma alanları ve birkaç bitki ayarlayın.Tankınızın Kuraklık sezonunun sonunu taklit etmesi gerekir.

*Dip materyali

Dip malzemesinin kullanılıp kullanılmaması konusu tartışmaya açıktır.Müşterek kanaat bazı kum çeşitlerinin olması yönündedir

Ama peat veya filtre ipliği de kullanılabilir.Kullanılan taban materyali yararlı bakterilerin çoğalacağı yüzeylerin artmasına yardımcı olacaktır.

Taban malzemesinin avantajları:

-Bazı türler koyu renk dip malzemesini tercih ederken,diğerlerinin tercihi soluk olanlarıdır.Bazı soluk renkli Corydoras’lar soluk malzemeyi tercih ederler.

-Çoğu tür yiyecek bulmak için tabanı araştırmayı sever.

-Tabanda ikamet eden yavru balıklarda mantar enfeksiyonu riskini azalır.

-Tabana düşen yumurtaların ebeveynleri tarafından bulunması ve yenilmesi daha zordur.

-Dip yansımasını engeller.

Dip malzemesinin sakıncaları:

-Bütün yiteceklerin tüketilip tüketilmediğini görmek zordur.

-Tabandaki kumu yada peatı vakumlamadan temizlemek zordur.

*Eğer balığınızın nasıl yumurta döktüğüne dair bilginiz yoksa,her şeyin birazını içeren bir tank ortamı kurmalısınız.

Kullanılan değişkenlik arz eden bitkiler; geniş yapraklı bitkiler (Java fern, Echinodorus, Anubias, and Hydrocotyle),ince yapraklı bitkiler(Myriophyllum, Cabomba, and Egeria)dar yapraklı bitkiler (Vallisneria) ve diğerleridir.

(Java moss, Najas)Büyük bitkiler kolaylıkla uzaklaştırmak amacıyla saksılarda ekilebilir.Çeşitli çaplarda plastik borular ve kökler kullanın.

Plastik bitkiler canlıların yerine kullanılabilir.Plastik bitkiler kolaylıkla dezenfekte edilebilir ve salyangozlardan temizlenebilir.

*Tankın suyu ,içerisinde daha önceden balıkların yaşadığı akvaryumdan temin edilmelidir ve aynı sıcaklık derecesinde olmalıdır.

Suyun son zamanlarda periyodik değişiminin yapılıp yapılmadığından emin olun.(Düşük nitrat be nitrit seviyesi)

*Debisi ayarlanabilir filtre ekipmanları kullanılması gerekir.

*Lamba başlığının yüksek seviyeli ışık verebilmesi gerekir

*Isıtıcının taban boyunca(zemine) monte edilebilmesi gerekir.Ayraca kolay kalibre edilebilmelidir.Tamamen suya batırılabilen kaliteli bir ısıtıcınız olduğundan emin olun.

*Akvaryum kenarlarını ve tavanını kağıtla kaplayın.Bu işlemin amacı ,oda içinde hareket ettiğinizde balıklarınızın korkmasını engellemektir.

*Yumurtlatma girişiminden önce siyah veya beyaz sivrisinek larvasıyla besleme yapmayın.

*Kullandığınız malzemelerin peat(siyah tercih edilir.),akça ağaç kozalağı,yaprağı,peat özütü veya kulanmak istediğiniz her neyse o olduğundan emin olun.

Sisteme peat vsr.. eklediğinizde karbonat sertliğinin yaklaşık 2-3kH olduğundan emin olmalısınız.Çünkü düşük pH seviyelerinden kaçınmanız gerekir.

*Üretim için yetişkin sağlıklı balıklar seçin.Ayrıca türe bağlı olarak değişen dişi erkek orantısına da balık seçimi yaparken göz ardı etmeyin.

Balıklarınızı üretim tankına koyun.Balıklarınızın iki haftalık kuraklık sezonunda hayatta kalabilmeleri için iyi beslenmiş olmaları gerekir.

Simulasyon(kuraklık ve yağmur sezonu yapay canlandırma) planı:

Yağmur sezonunun sonu

Hala biraz yiyecek mevcuttur.Su seviyesi azalmaya başlamamıştır.

1. Gün:Normal beslemenin yaklaşık %10’ u kadar besin sağlayın.Işık seviyeleri bu devrede tam güç(tam aydınlık) ve karanlık(bulutlu,puslu) arasında olmalı ve takribi 14 saat ışık sağlanmalıdır.Filtreler son hızda çalıştırılır.

2. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Normalin 1/10 u kadar besleyin.Karbonat ve toplam sertliğin her birisini 1 derece yükseltmek için,bir miktar kalsiyum karbonat ve magnezyum sülfat eklemesi yapın.

Bitkiler için ürün talimatlarına göre dozajını ayarladığınız bitki gübresinden ekleyin.(Suya daha fazla çözünmüş tuz kazandırır.)

3. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Beslemeyi atlayın.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın.

4. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Toplam ve karbonat setliğini her birisi için 1 derece arttırın.Normalin 1/10 u kadar besleme yapın.Suya peat,akça ağaç kozalağı,yaprağı vs..ekleyin.

İlerleyen günlerde suya bu öğeler tarafından tanen,tannik asit salınacaktır.

 

Kuraklık sezonu başlangıcı:

Yiyecek kaynakları azalır ve kesilir.Su seviyesi ve akıntı düşer.Arta kalan suyun sıcaklığı yükselir.

5. Gün:Su seviyesini yaklaşık % 10 azaltın.Beslemeyi es geçin.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece yükseltin.Ayarlanabilir filtreler yardımıyla akıntıyı azaltın.pH’ı kontrol edin

6. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Normalin 1/10 u kadar besleyin

7. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 düşürün.Toplam ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın.21. güne kadar beslemeyi durdurun.Sıcaklığı yaklaşık 1 derece arttırın.

8. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.

9. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Toplam sertlik ve karbonat sertliğini her birisi için 1 derece arttırın.Hava taşlarının çalışmasına son verin.

Filtreleri çıkartın ve temizleyin.Çıkarttığımız ve temizlediğimiz filtre ekipmanlarını diğer başka alıp, çalışır konumda bırakın.

Çünkü 1 hafta içinde tekrar lazım olacaklar ve o ana kadar üzerlerindeki bakteri kolonileşmesinin oturmuş olması gerekiyor.

10. Gün:Su seviyesini yaklaşık %10 azaltın.Su seviyesinin tank kapasitesinin %25 ine kadar düşürülmesi gerekir.

Sıcaklık 28 derece civarı olmalıdır.Suya peat.akçaağaç kozalağı,yaprağı vs..ekleyin.Bitki gübresi ilavesi yapın.

Aydınlatmayı maksimum seviyeye getirin.Yüzen herhangi bir bitkiyi uzaklaştırın.İnfusoria kültürüne başlangıç yapın.pH ı kontrol edin.

11-19. Gün:Balıkları kendi başlarına huzur içinde bırakın.Müdahalede bulunmayın.

Yağmur sezonu başlangıcı:

İlk bulutlar gökyüzünde görülebiliyor ancak henüz yağmur yağmaya başlamadı.

20. Gün:Diğer tankta çalışmakta olan filtreleri temizleyin.Aydınlatmayı hem süre hem de yoğunluk olarak azaltın.(süreyi 10 saate çekin).Peatı,yaprakları ve benzer malzemeleri çıkartın.pH kontrolü yapın.

 

 

 

 

İlk yağmurlar:

21. Gün:Yüzen bitkileri tekrar geri koyun.Balıklarınızın yumurta dökmek için kullanacağı tipte bitkilerin sayı ve çeşidini arttırın.

Temiz ve Mümkün olduğu kadar yumuşak(tercihen R.O suyu) su ilavesinde bulunun.Ekleyeceğiniz su tank hacminin %20 sine denk olmalı.

Eklenen suyun tank sıcaklığından yaklaşık 3 derece daha düşük olması gerekir.Filtreleri yerleştirin ve eğer mümkünse yarı randımanda çalıştırın.

Amazonda yoğun bulut kümelerinin yaptığı etkiyi canlandırmak için,gün ortasında ışıklar 2-3 saat kapatılabilir.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın.

Biraz sivrisinek larvası ve yumurtadan yeni çıkmış brine shrimp (tuzlu su karidesi) ile besleme yapın.Suya yüzeysel bir bulutluluk havası kazandırmak için infusoria ekleyin.

22. Gün:Tank içi sıcaklıktan yaklaşık 5 derece daha düşük sıcaklığa sahip ve miktar olarak da tank hacminin %20 sine tekabül eden su ilavesinde bulunun.

Filtreleri tam güç çalıştırın ve akvaryuma geri dönen suyun yüzeye çarparak gelmesini sağlayın.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar azaltın.

Çok fazla ve sık sık besleme yapın.Suya hafiften bulutluluk kazandırmak için infusoria ekleyin.Ürün talimatlarındaki belirtilen miktarlara göre bitki gübresi ve vitamin takviyesi yapın.

23.Gün:Tank hacminin %20 sine eşdeğer hacimde su ekleyin.Tanka eklenen su sıcaklığının tanktaki sıcaklığa göre 5 derece daha düşük olması gerekir.

Düşük seviyeli havalandırma ekleyin.Isıtıcı sıcaklığını 2 derece kadar düşürün.Çok fazla besleyin.Suyu yüzeysel bulutlu bir hale getirmek için infusoria ekleyin.

24. Gün:Eğer balığınız düşük sıcaklığa tolerans gösterebiliyorsa ısıtıcıları kapatın.Havalandırmayı yarı düzeyde çalıştırın.Tankı tam olarak doldurun.

İlave edilen suyun sıcaklığı tanka nazaran 5 derece daha düşük olmalı.Mümkünse tank sıcaklığını düşürmek için gece boyu pencereleri açık bırakın

.Çok fazla besleme yapın.Suya yüzeysel bulutluluk katmak için ınfusoria ekleyin.

Yağmur sezonunun zirvesi:

25.Gün:Havalandırmayı son hızda çalıştırın.%50 su değişimi yapın.Çok fazla besleyin.

26.Gün:Balıklarınız yumurta dökene kadar 25. gündeki gibi devam edin.FISH PRODUCTION AND METHODS OF ACHIEVING SUCCESS BY SIMULATED  İN NATURE 

 Artificial Drought and Rain Season 

Many tropical species of fish, eggs shed depending on the season due to changes in natural environments. Species spawning time for most of the rain many times is the beginning of the season. 
The reason for this season, with rain increasing food supplies and food for juvenile fishes and finding opportunities for hiding from predators proliferation. 
Most of the changes in the rain at the beginning of the season as far as possible to assemble aquariums (artificially stimulate) the growth of other species, the only way to be very difficult. 
In many species, reproduction is simple so that the rest of the article described a cumbersome and often do not need to use methods of functioning. 
However, these methods for specific species and species groups as needed . Some species and species groups should try to produce general rules, if it is not successful, apply the paper last recommendations. 
Methods described here, the Amazon and Rio Negro in South America, such as fish species, especially from the rain and the drought season, showing the areas that are difficult to manufacture and sub-types of Discus and Altum Angel compiled state of the roads used for the production of variants. 
Information and research to the author and  Internet covering many different sources. Tetras and catfish from South America for the production based on the experience. Altum Angel success in producing this issue, especially given that the views of a Swedish hobbyst. 
Application of simulated rain and drought season, the period corresponds to approximately 4-week period. 
Use a simpler method, considers to be a very difficult production Panaque nigrolineatus, Sturisoma sp., And Siamese algae eaters types.Elements in nature that triggers ovulation.
Rain can occur at the beginning of the season and possible changes to the types listed below are encouraged to lay eggs. Listing not follow a specific sequence of when and which ones you need a variety of species is unknown.

  1. 1.     Low pressure 

At the end of the drought season, the first rain that fell after a long period of highpressure, depending on the barometric pressure drops.
2. Increased food resources
Following the end of the period of starvation during the drought season, food sources is greatly increased.
 Some species, such as  skeleton at the end of the drought season. Perhaps more than a month are just left without food.Some are even some food places to ensure that breakouts rock and stone.
3. Food types of change
During drought season, kept at the bottom dwelling animals (red mosquito larvae), and decaying plant parts of the scarce food resources can create.
Changes in food sources, shows the head when the rain season.
Located on the surface insects (especially white and maybe black mosquito larvae and other aquatic insects), flower pollen, seeds,fruits, leaves, and fresh eggs, earlyspawning fish species and frog larvae, fry etc. .. change in the diversity of food precedent.
4.İncrease water flow
The rains increase the water flow rate . More active spawningareas for species to achieve a more peaceful and migrate upstream in the opposite direction.

5.İncrease oxygen levels
Water droplets of rain falling on the surface of the water in the oxygen level causes an increase in the level of oxygen in the water flow rate .
The little fish and eggs to stay alive during the first few days of their lives, often requirehigh oxygen levels.
6. Dilution of dissolved substances in water
The longer the drought season, the water holds in the more salt, increases the concentration of humic substances and organic material in water.
It starts to rain  density, the effects of rain diluent (dilution) falls due.

     Rivers and streams are diluted with water from the rain with zero degree hardness (diluted). Rain water so that water hardness and pH are often expand even reduces.
  7. Water temperature changes
In most cases, mostly due to cloud cover and water temperature of cold rain water . Land areas compared to low temperature is usually greater than the differences.
8. Water depth variation
Increased water volume caused by an increase in the depth bottom water pressure .Fishes will have to swim more vertical fields.

Species in order to expose the surface to breathe air will get longer distances.
9. Accessible spawning grounds
At the end of rain season usually only the middle sections of rivers and streams of water plants and the storage space available in very few.
Fish, as a result of the increasing water level and within formed plants, roots, tree trunks and shadows containing.New areas to store their eggs and fry will get better conditions for egg storage shed  appropriate areas.
10. Light-level change
Light quantity and duration of rain throughout the day due to rains in some parts of  due to intense .May be too dark.

Before he became light, darkening clouds in the sky more times during morning period longer than . Angle of incidence, even at night, can vary during the year.
The distance from the Equator, the more variability in species that spawn. They want to make a note of almost completely dark environment.
11. Increase in the level of vegetable plankton
Some water sources in the rain season, food sources for juvenile fishes have small amounts This situation meant to be, because the adult fish indicates.
12. The right time of the year
Certain species in the region they live in a very tight biological clocks . Hours of rain and drought seasons occur related.
13. Other fish eggs shed
Hormones are released into the water to a fish spawning, egg drop may refer you to other species

14. Audio
Even the sound of the rain water by multiplying the surface features of the expected signal for spawning of some species in .Maybe thunderclap.


 How to animate all these aquariums?
Below are listed above for the eggs shed in an imitation of how different stimuli on the recommendations made by the writing.
Which ones are selected and tailored, much less need for the production of species . While the genre (for better nutrition, cold temperature, water exchange, vbg ..), most of the needs of some species on the list of substances.
1.Low pressure
Most people says many fishes laying eggs during the low pressure. Articles expressing the same fish species in most cases, if appropriate conditions are provided in high-pressure .

Low-pressure tanks revive, of course, so the weather forecasts.  Keep an eye on your position and the low pressure wave passes the entire time pretending to start implementation of the rain season.
Barometer use to check the air pressure that may be useful in what direction.
2. Increased food resources
  İf the fish upon attempting to better the condition, the fish can manage to stay open a few weeks.
When you start to feed again, this fish reproduction and egg  trigger will cause the relevant instincts.
3. Food types of change
Food Cultivars of change at the beginning of the season. Spawn some aquatic regions of South America shows the increase in the amount of mosquito larvae.

Artificial fish aquarium is edited in the rain during the beginning of the season larval feed, as applied to food is an imitation of the exchange.
4. Increased water flow
This problem is easily . Various filter and pump equipment is the most powerful species lay eggs in the tank discharge pipe into the ground near the filter drainage.
5. Increased oxygen level

Surface water from the air stone and air  filter.Filter shock to the system by providing oxygen to the surface by means of shaking the air diffuser can also be used.
6. Concentration of dissolved substances in water
Fake aquarium during the drought season, humic substance (such as peat and maple tree cone) and the density of salt (for example, calcium carbonate and magnesium sulfate) to build a high level.
Then, the false start on the rain season, as much as possible soft water (RO water if possible), do the dilution. (Dilution)
7. Water temperature changes
During the stage of drought to keep the aquarium water temperature of the high-use submersible heater.

Some species can not tolerate very hot and very cold conditions and high temperatures, some species prefer to lay eggs keep in mind.
Perhaps for these species lay their eggs, have been exposed to flood waters and the sun warms the shallow grassy project.
8.Water depth of change
25% of the normal amount of water level during the drought season it in your former level over the period of 2-3 days when the season upgrade.

9. Spawning areas can be obtained
Plants and decorations using sand  containers next to the plant roots to sew and have set up plants or into the cave.
Thus, the new media will have obtained more favorable for spawning activities.
10. In the light of change
-Light intensity: A few others to turn off the lamp-lit aquariums except one easy application. (Or can be used only in daylight).

Alternatively, lamps, paper or similar light intensity may be restricted by a wrapping material.
-Light time: at the equator all year round seasons away from light for about 12-14  differences between the light duration is increased.
The Enlightenment and in the morning and at night and use the timer for 1-2 hours . Job.
-Angle of incidence of light: home aquariums is difficult to impossible to implement.
11.Increased plant plankton level
Tanks it is possible to easily mimic .İnfusoria do not matter promote ovulation, the first nutritional benefit due to a very small juvenile fish is a useful application.

12 .The right time of the year
Performed an imitation of the fish caught in the rain season for wild nature, they may have to come at the same time the surrounding rain season.
Species in the region where they come from and where your hand when the rain came into the season for sure.
Aquarium fish production is usually finding out when the rain season . Senses can be produced year-round.
The same may be true for wild caught fry .. If you do not have any experience of the rain season, produce them at different times, the normal time in the wilderness  may be relatively easy.
13. Other fish eggs shed
Easily shed eggs of a species, a species more difficult than the production of natural hormone therapy, treatment with the hosting of the application runs as possible .

The other alternative is to host and easy to breed the species in separate tanks from the tank (hard to spawning tank) to make the addition of water.
14. Sounds
When added to water on the tank contains too many small holes in the plexiglass-glass use.

Falling drops of water released in this way the noise, the nature of rain is pouring down the surface of the water released will be an application of artificial sound.
Growers used by the additional ideas:
* During the drought season, the hardness of your water filters limestone  some species may be a chemical change that.

* Well-fed the fish, the optimum conditions are devoid of a tank., With appropriate conditions to spawn, move to another tank.
This is changing the process of moving all the other elements on its own can work together to promote fish eggs shed. (A good way to produce many tetra)


Production plan for the recommendations:
Production of the appropriate size for the type of tank .Tank even if only 25% of full position must be sized to provide sufficient volume.
The most important issue is the level of oxygen, filters and air stones and a few areas without a sufficient height.Tank would have to mimic at the end of the drought season.

* Bottom material
Bottom material used and used some sand varieties of opinion that the discussion is that.
But peat or yarn will help to increase beneficial bacteria at the filter surfaces 

The base material advantages:
Some species prefer dark-bottom material, while others prefer the choice of pale material like Corydoras'..
-Many types research the base to lıke find food.
Reduces the risk of fungal infections in fish-fry in the sole resident.
Presence of eggs and be eaten by the parents of the base per-more difficult.
Block-bottom reflection

The base material disadvantages

 Difficult to see consumed all food  

 Sand or peat-base is difficult to clean.
* If your fish do not have knowledge about how the eggs spilled, environment you must install a tank containing a little of everything.
The plants used in the variability of supply, broad-leaved plants (java fern, Echinodorus, Anubias, and Hydrocotyle), thin-leaved plants (Myriophyllum, Cabomba, and Egeria), narrow-leaved plants (Vallisneria) and others.
(Java moss, Najas) Large plants and roots can easily remove the plastic pipes with diameters in order to use the pots.
Plastic plants instead of live plants .Plastics plants and snails can be disinfected easily cleaned.
* The tank's water, should be provided from fishes live aquarium in advance and must be the same degree of temperature.
Make sure the water is not conducted recently made periodic change. (Low nitrate, nitrite levels to be)
* Flow adjustable filter equipment must be used.
* Lamps must be able to light the high level
* The heater can be mounted along the base (floor) and calibrated easily. Heater must be waterproff and  quality.
* Fish the edges of the paper and the ceiling of the transaction. Aim is to prevent afraid of fish when you move in the room.
* Do not feed fishes attempt before egg laying the black or white mosquito.
* When put into the materials like peat (black is preferred.), Maple-tree cones, leaves, peat extract or whatever it is make sure that.. carbonate hardness sure that you add about 2-3kH and  should avoid low pH levels your.

*Put into the Female and adult male fish. Thisfish must be survival depending on species during Two-week season of drought and  do not ignore.


SIMULATION (ARTIFICIAL DROUGHT AND RAIN SEASON ANIMATION) PLAN:

  The end of the rain season

Still a little food.Water level not started to decline.
1. Days: Feeding approximately10% normal of the nutrient levels in this circuit .Light level must be full power (full light) and dark (cloudy, misty) and should be on light approximately 14 hours.Filters run high speed.
2. Day: Water level decrease of approximately 10%. Feed the fishes1 / 10 as much .Carbonat and total hardness 1 degree each one to raise, do add a small amount of calcium carbonate and magnesium sulfate.
Plants set in the dosage according to the instructions for the product to add manure plant. (Salt dissolved in water gives more.)
3. Day: İncrease of the water level approximately 10%.Do not feed and water temp up to 1 degree.

 4. Day: : İncrease of the water level approximately 10%.İncrease.total and carbonate hardness 1 degree. 1 / 10 as much feed and peat, maple-tree cones, leaves, etc. .. add.
In the following days, these items to oscillate into the water by tannin, tannic acid.

 Drought is the beginning of the season:
Food supplies will be reduced and the water temperature rises .Water level discharge.
5. Day: Decrease the water level of about approximately 10%,İncrease water temp 1 degree . Do not feed.Decrease filter power for the help of pH discharge and the filters check.
6. Day: DecreaseWater level of approximately 10% .and feed 1 / 10 as much.
7. Day: Water level decreaseof about 10%  and carbonate hardness approximately 1 degree increase .
8. Day: Reduce the water level about 10%.
9. Day: Water level of hardness and carbonate hardness of about 10% for each 1 degree decrease.Air stones work to end.
Remove the filter and cleaned the filters  and other equipment to take another, let us work location.
Because it will have to again within 1 week and so far has to be sitting on their bacterial.
10. Day: Water level decrease  approximately 10% of the tank capacity.Water level must be reduced up to 25% .
Temperature around 28 degrees.Put into the tank peat.cone, leaf, etc..
Lighting to the maximum level of any floatıng plant.pH  check and  startup the İnfusoria  culture.
11-19. Day: Fishes make peace by themselves.

  Rain season begins:
The first clouds in the sky can be seen but not yet begun to rain.
20. Day: Other tank filters cleanıng.Light working as a decrease both in length and density. (Take the time to 10 hours).
 Take the peat, leaves and similar material for the pH control.
 The first rains:
21. Day: Floating plants put back in the tank, increase number, variety and the types  of plants for  use to spawn.
The clean and smooth as possible (preferably RO water) .Addition of water equivalent to 20% of the volume of water tank should be.
Added water about 3 degrees lower than the temperature of the water tank, put into the filter and switch on half power if possible.
For boost the Amazon  effect of dense clouds, 2-3 hours middle of the day is lights off. Reduce the temperature of 2 degrees low.
Add the feed  Mosquito larvae and brine shrimp eggs and to give infusoria a superficial air of cloud cover.
22. Day:Add 5 degrees lower and correspondıng quantıty to %20 of the volume water inside the Aquarium filters, full-power run and returning the water to come to the surface by multiplying the temperature of 2 degrees to reduce.
Too much cloud cover and frequent feeding to give .mild plant fertilizer according to the amounts specified in the instructions for . infusoria do, and vitamin supplements.
23.Day: Added to the water volume equivalent to 20% of the volume of the tank. Water temperature must be lower than 5 degrees with the temperature in the tank water.Add low level water aeratıon.Water must be lower 2 degrees and add more infusoria to make a cloudy surface.
24. Day: If the fish tolerence low-temperature the heater  swich off ,Air stones work half level.Tank filled full level,
The water temperature is 5 degrees lower  for extra . Leave windows open overnight to lower the temperature of the tank.Feed the fishes to much and add infusorıa for superficial cloudines.


 Peak of the rain season:
25.Day:  Aquarıum aeratıon speed to run fast, more than 50%change water, give plenty of fish feed
26.Day: Fishs until laying eggs continue like a 25th day