• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kenan.erginer
  • https://twitter.com/?lang=tr

Anasayfa

Diskus (Symphysodon spp.) Balığı Anaç Yemlerine Eklenen AstaksantininYumurta Verimi, Kalitesi ve Açılım Oranı Üzerine Etkisi Determination of effect on feccundity, quality and hatcing rate of eggs to addition of astaxanthin in broodstock discus fish (Symphysodon spp.) diets.
EM(Etkin mikroorganizmalar),fototropik bakteriler,laktik asit bakterileri,aktinomisetler,küf ve mantarlardan oluşan bir mikroorganizma kokteylidir.Gıda,tarım,hayvancılık,balıkçılık,çevre temizliği ve tıp alanlarında kullanılmakta olduğu,aynı zamanda bazı ülkelerin çevre politikarında yer aldığı bilinmektedir. EM(Effective microorganisms)is a coctail concisting of a microorganism such as photropic bacteria,lactic acid bakteria,actinomycetes,fungi and yeast.It has been used in food,agriculture,animal husbandry,fisheries,environmental cleaniess and in the medical field;also some country are using this in their environmental policies.......
26.06.2015
12.06.2015
Üretim amaçlı yapay kuraklık ve yağmur sezonu; Birçok tropikal kökenli balık türü,doğal ortamlarındaki değişimlerden dolayı sezona bağlı olarak yumurta dökerler.Bunun sebebi yağmur sezonuyla beraber artan besin kaynakları ve yavru balıklar için yiyecek bulma ve avcılardan saklanma imkanlarının çoğalmasıdır. Fısh Productıon And Methods Of Achıevıng Success By Sımulated İn Nature Artificial Drought and Rain Season; Many tropical species of fish, eggs shed depending on the season due to changes in natural environments. Species spawning time for most of the rain many times is the beginning of the season. The reason for this season, with rain increasing food supplies and food for juvenile fishes and finding opportunities for hiding from predators proliferation.....
Discusun anayurdu amazonun sığ akarsuları çayları ve kollarıdır, bu dünyanın en büyük havzasıdır sistem öyle büyüktür ki güney amerikadan, venezuella, colombia, brezilya, peru ve güneyini kapsamaktadır, vahşi discuslar, ağaç köklerinin su kenarlarına battığı kıyılarda yaşarlar. DISCUS WILD LIFE IN NATURAL AREAS Amazon's shallow rivers and its tributaries in the homeland of the Discus. This system is so great that the world's largest basin in SouthAmerica, Venezuela, Colombia, Brazil, Peru and south of the covers. wild discus, the edges of the water goes down the roots of the tree they live along the coast.....
03.06.2015
31.05.2015